El profeta de la misericordia Site

Liga del Mundo Islámico - Organismo Mundial para la Presentación del Mensajero

síganos

Find El profeta de la misericordia Site on TwitterFind El profeta de la misericordia Site on FacebookFind El profeta de la misericordia Site on YouTubeEl profeta de la misericordia Site RSS feed

Última imagen

Islamic Education research network launched at University of Warwick

dichos del Profeta

Mensaje del Profeta

  • Relató Abu Dharr (que Allah esté complacido con él) que algunos de los compañeros del Mensajero de Alá dijeron al Profeta (la paz sea con él): ¡Mensajero de Alá! Los ricos se han quedado con todas las recompensas, rezan como nosotros, ayunan como nosotros y dan en caridad lo que sobra de sus bienes. Dijo: “¿Es que acaso, Alá no os ha dado con que hacer caridad?, pues por cierto que decir subhanalla (Glorificado sea Alá) es caridad, decir Allahuakbar (Alá es el Supremo) es caridad, decir Alhamdulillah (las alabanzas pertenecen a Alá), decir La ilaha illa Allah (No hay dios sino Alá) es caridad, y ordenar el bien es caridad, así como prohibir el mal es caridad; Asimismo, en cada acto sexual de uno de vosotros hay caridad”. Dijeron asombrados: ¡Mensajero de Alá!, ¿Acaso satisfaciendo uno su deseo, se hace merecedor de recompensa? Dijo: “¿Acaso, si lo satisficiera ilícitamente, no se haría merecedor de castigo? pues de la misma manera, si lo satisface legalmente será recompensado”. (Transmitido por Muslim)

Imagen aleatoria

Attached images

ytringsfrihed.jpg
ytringsfrihed.jpg

Henvendelse til det danske folk
Ytringsfrihed og retten til at have sin egen mening er garanteret i Islam og er et af Islams væsentligste bidrag til verden for mere end 1400 år siden. Faktisk sikrer alle himmelsk åbenbarede religioner, trosretninger og love mennesket retten til at tænke og udtrykke sig frit, for så vidt sådanne ytringer ikke fører til hån eller diskrimination af andre eller opildner til had grundet religion eller race. En af de værste former for religiøs diskrimination er latterliggørelse af profeterne og budbringerne.
I forbindelse med vore fortsatte bestræbelser på at mindske følgevirkningerne af de danske karikaturer, har vi flere gange besøgt Danmark. Vi har oplevet danskerne som et fredselskende folk, der opskatter sameksistensen mellem forskellige kulturer, civilisationer og religioner, og derfor er vi overbeviste om, at genoptrykket af de forhånende tegninger ikke er typisk for det danske folk.I muslimers opfattelse er alle profeter, inklusive Moses, Jesus og Muhammad, fred være med dem alle i en særstatus, der skulle friholde dem fra hån eller latterliggørelse. De bør respekteres af alle mennesker i stedet for at der skal rettes falske anklager mod dem.
Vi var meget overraskede over den forbindelse, der blev knyttet mellem sigtelse mod nogle enkeltstående mennesker om at ville hævne sig på en af tegnerne og en bevidst hån af samtlige muslimske nationer dybt ind i deres inderligste religiøse hjerterum ved genoptrykning af tegningerne. Vi vil her understrege, at Islam fordømmer enhver handling, der svækker samfundets sikkerhed, i særdeleshed drab og ildspåsættelse. Faktisk savner muslimer stadig en formel afstandstagen overfor genoptryk af de forhånende tegninger fra relevante myndigheder. Vi er overbeviste om, at en afstandstagen vil kunne medvirke til at forhindre yderligere gentagelse af sådanne ulykkelige tiltag.
Slutteligt vil vi gerne opfordre alle fornuftige og fredselskende mennesker samt økonomiske og kulturelle organisationer til at anstrenge sig til det yderste for at sikre gode kulturelle og økonomiske relationer mellem folk fra Danmark og den muslimske verden.


Det Globale Program til at gøre Barmhjertighedens Profet kendt Henvendelse til det danske folk

AdjuntoTamaño
henvendelse_til_det_danske_folk.pdf280.53 KB