Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Dördüncü Konu
 
Bayramlardaki Sünneti[1]
 
 1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem bayram na-mazlarını musallâda[2] kılardı. Bayram namazına çıkar-ken en güzel elbiselerini giyerdi.
2. Ramazan bayramına çıkmadan önce sayısı tek olmak üzere, birkaç tane hurma yerdi. Kurban bayra-mında ise musalladan dönmeden hiçbir şey yemezdi. Kurbanın etinden yerdi. Ramazan bayramında bayram namazını geciktirir, kurban bayramında ise namazda acele ederdi.
3. Evden yaya olarak çıkar, önünden küçük bir mızrak götürülür, musallaya varınca bu mızrağa doğru namaz kıldırması için Peygamberimizin önüne diki-lirdi.
4. Musallaya varınca ezansız, kametsiz ve “es-Salâtu câmiatun”= “Haydin cemaatle namaza!” dedirt-meden doğrudan doğruya namaza başlardı. O ve ashabı musallaya vardıkları zaman bayram namazından önce ve sonra başka hiçbir namaz kılmazlardı.
5. Bayram namazını hutbeden önce kıldırırdı. Bay-ram namazını iki rekât olarak kılardı. Birinci rekâtta başlangıç tekbiriyle birlikte arka arkaya yedi tekbir alır, her iki tekbir arasında çok az bir müddet susardı. Tekbirler arasında belli bir zikir söylediği nakledilme-miştir. Tekbirleri tamamladığı zaman kıraate başlardı. Kıraati bitirince tekbir alır ve rükûya varırdı. Sonra tekbir alıp ikinci rekâta kalkınca peşi peşine beş tekbir alır, sonra kıraate başlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını tamamladığında, cemaat kendi saflarında otururken onlara karşı dönüp hitap eder, vaaz eder, emredeceği şeyleri emreder, yasaklayacağı şeyleri yasaklardı. Birinci rekâtta “Kaf”, ikinci rekâtta “Kamer” sûrelerinin tamamını okurdu. Bazen de “A’la” ve “Ğaşiye” sûrelerini okurdu.
6. Hutbeyi yerden okurdu. Orada bir minber yoktu.
7. Bayram namazına katılan kimseleri, hutbeyi dinlemek için, oturmakla gitmek arasında serbest bı-rakmıştır. Bayram cuma gününe denk geldiği zaman bayram namazı ile yetinebileceklerini, isterlerse Cuma namazına gelmeyebileceklerini bildirmiştir.
8. Bayram günü bayram namazına farklı yol-lardan gider gelirdi.
 

 
[1]     Zâdu’l-Me‘âd (1/425).
[2]     Musalla: Namaz kılınan yer anlamındadır. Burada bayram namazı kılmak üzere çıkılan açık arazi kastedilmektedir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem asla mescidde bayram namazı kılmamış, sahabesi ile birlikte açık ve düz bir arazide toplanarak açık havada namaz kılmışlardır. [Guraba]

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed