Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

DÖRDÜNCÜ HADİS

Câbir b. Semure’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ben Mekke’de bir taş biliyorum ki, o, ben pey- gamber olarak gönderilmeden önce bana selam verir- di. Ben o taşın nerede olduğunu şimdi de biliyorum.” [Müslim]

Hadisin Kısa Anlamı

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in risaletini haber ve­ ren müjdelerden biri şudur:

Taş, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletle gönderil­ meden önce, “Peygamber” lafzını kullanarak “es­Selâmu aleyke ya Rasûlallah! / Selâm üzerine olsun ey Allah’ın Rasûlü!” diyordu.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

24

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in risaletini haber veren müjdelerden biri de taşın, ona, peygamber olacağını biliyormuşcasına selâm vermesidir.

2­ Onlar için gerçekleşen mucizelerle peygamberlerini desteklemesi, Allah Teâlâ’nın kanunlarındandır.

3­ Dilsiz bir taşı konuşturanın, peygamberler gönder­ meye ve bilinmeyen birtakım şeyleri onlara bildirmeye de gücü yeter.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Taş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e nerede selâm veriyordu?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed