Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Loading...

OTUZUNCU HADİS

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir ka- dın, bağladığı (hapsettiği) bir kedi sebebiyle cehenne- me girdi. Çünkü ne kendisi kediye (bir şey) yedirdi, ne de yerin haşeratından yemesi için onu salıverdi ve nihayet kedi bir deri bir kemik kalarak (açlıktan) öldü.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

YİRMİ SEKİZİNCİ HADİS

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir adam yolda giderken çok susamıştı. Bir kuyu buldu. Ona inip su içti, sonra çıktı. Bir de ne görsün, (dilini çıkarmış) solu- yan, susuzluktan ıslak toprağı yiyen bir köpek!” Adam (kendi kendine:) ‘Gerçekten bana gelen susuzluğun ay- nısı bu köpeğe de gelmiş.’ deyip kuyuya indi ve mesti- ni suyla doldurdu. Mesti ağzıyla tutup (kuyudan) çıktı, köpeği suladı. Allah onun bu iyiliğini kabul etti ve onu bağışladı.” (Orada bulunan ashab,) “Ey Allah’ın Rasûlü,

YİRMİ YEDİNCİ HADİS

Abdullah b. Büreyde, babası radıyallahu anhuma’dan, şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verirken, Hasan ve Hüseyin, üzerlerinde kırmızı birer gömlek olduğu halde düşe kalka (mescide) ge­ liverdiler.

Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen inip onları aldı ve onlarla birlikte minbere geri çıktı. Sonra da şöyle buyurdu:

YİRMİ ALTINCI HADİS

Abdullah b. Şeddad, babası radıyallahu anhuma’dan, şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir yatsı namazında Hasan ile Hüseyin’i kucağında taşıya­ rak mescide geldi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ileriye geçti ve çocuğu yere koydu. Sonra namaz için tekbir aldı. Çocuk sırtında olduğu halde secde etti. Secdeyi çok uzat­ tı. (Babam dedi ki:) Başımı kaldırdım bir de ne göreyim:

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

YİRMİ BEŞİNCİ HADİS

Sehl b. Sa’d es­Sâidî radıyallahu anh’dan, şöyle dediği ri­ vayet edilmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e içecek bir şey getirildi. O da ondan içti. Sağında bir çocuk, so­ lunda ise yaşlılar bulunuyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğa, “Onlara vermeme bana izin verir misin?” diye sordu. Bunun üzerine çocuk, “Hayır, vallahi senden gelen nasibime kimseyi tercih edemem.” dedi. Râvi dedi ki: Ardından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu çocuğun eline bıraktı. (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

YİRMİ DÖRDÜNCÜ HADİS

Câbir b. Abdillah radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Veda haccı hutbe­ sinde şöyle buyurdu: “...Şüphesiz kanlarınız ve malları- nız, şu ayınızda, şu gününüzde ve şu beldenizde nasıl haramsa birbirinize öylece haramdır.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

YİRMİ ÜÇÜNCÜ HADİS

Ömer b. Hattab radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, hanımlarına yaklaşmaması konusunda şunu anlattı:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde bulunuyordu. Kendisiyle hasır arasında hiçbir şey yoktu. Başının altında, içi lif dolu meşin bir yastık vardı. Ayakla­ rının yanında dökülmüş biraz karaz ve başının ucunda asılı birkaç deri bulunuyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in böğründe hasırın izlerini gördüm de ağladım.” (Muttefekun aleyh)

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

YİRMİ İKİNCİ HADİS

Abdullah b. Amr, babası radıyallahu anhuma’dan, şöyle dediğini rivayet etmiştir:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hiçbir zaman (bir yere) dayanarak (yemek) yediği görülmemiştir. Arkasında iki korumanın yürüdüğü de görülmemiştir.” [Ebu Davud. el- Elbânî, hadisi sahih kabul etmiştir.]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip ol­ duğu tevazuyu açıklamaktadır. O, kibir ve Allah Teâlâ’nın nimetlerini küçümsemek anlamına geldiği için bir yere/ şeye dayanarak yemek yemezdi.

YİRMİ BİRİNCİ HADİS

Enes b. Mâlik radıyallahu anh’dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mescidde oturduğumuz sırada, deve üstünde bir kişi gelip devesini mescidde çökerttikten sonra bağladı. Sonra ora­ da bulunanlara, “Hanginiz Muhammed’dir?” diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı arasında dayan­ mış oturuyordu. Biz, “Şu dayanmış olan beyaz kimsedir...” dedik. [Müttefekun aleyh. Lafız, Buhârî’ye aittir.]

Hadisin Kısa Anlamı

çoklu dil sitesi

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed