Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Yirmi Üçüncü Konu
 
Fıtrat, Giyim-Kuşam ve Süslenme Konularındaki Sünneti[1]
 
 
1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çokça koku sürünür ve güzel kokuyu severdi. Kendisine sunulan güzel bir kokuyu geri çevirmezdi. En sevdiği koku, misk kokusu idi.
2. Dişlerini misvakla fırçalamayı severdi. Oruçlu iken, oruçsuzken, uykudan uyandığında, abdest alırken, namaz kılacağında ve eve gireceğinde dişlerini misvakla fırçalardı.
3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerine sürme çekerdi. Şöyle buyururdu: “Sürmelerinizin en hayırlısı rastık sürmesidir. Gözü aydınlatır, kılları biti-rir.” (Ebu Dâvûd, İbn Mâce).
4. Saçını bazen kendisi tarar, bazen Aişe tarardı. Başını ya tamamen tıraş ederdi, ya da tamamını bıra-kırdı.
5. Hac dışında başının tamamını tıraş ettiği asla rivâyet edilmemiştir. Saçı kulak yumuşağından aşağıda, omuzdan yukarıda kalacak şekilde uzatırdı. Kulak yu-muşağına kadar uzayan saçı kulaklarının yumuşağını biraz aşardı.
6. Başının bir kısmını tıraş edip bir kısmını bırak-mazdı.
7. Şöyle buyurdu: “Müşriklere muhalefet edin. Sa-kalları salıverin, bıyıkları iyice kısaltın.” (Buhârî, Müslim).
8. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolayına gi-den elbiseyi giyinirdi. Bazen yün, bazen pamuklu, bazen keten giyinirdi. En sevdiği giysi gömlekti.
9. Yemen abası, yeşil aba, cübbe, kaftan, şalvar, izar, rida, mest, ayakkabı ve sarık onun giydiği şeyler-dendi.
10. Sarığını çenesinin altından dolardı. Bir ucunu arkasından salıverir, bazen de bunu terk ederdi.
11. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siyah elbise giydi. Kırmızı hulle giydi. Hulle izar ve ridadan oluşan bir elbisedir.
12. Gümüş yüzük taktı. Yüzüğünün taşını avu-cunun içine gelecek şekilde takardı.
13. Yeni bir elbise giydiği zaman adını belirterek şu duayı okurdu: “Allah’ım! Bu gömleği –yahut bu ridayı, yahut sarığı- bana sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını ve yapıldığı amaçta hayırlı kullanılmasını senden dilerim. Onun şerrinden ve kötü amaçla yapıl-mışsa bu amacın şerrinden sana sığınırım.” (Ebu Dâvûd, Tirmizî).
14. Gömleğini giymeğe sağ tarafından başlardı.
15. Ayakkabısını giyerken, taranırken, temizlenir-ken, alırken verirken sağdan başlamaktan hoşlanırdı.
16. Aksırdığı zaman elini veya elbisesini ağzına koymak ve sesini kısmak onun âdeti idi.
17. Çadırının içindeki bakire bir kızdan bile daha hayâlı idi.
18. Gülünecek şeylere gülerdi. Çoğunlukla gülüşü tebessüm şeklinde idi. En fazla güldüğünde azı dişleri görülürdü.
19. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ağlaması da gülmesi gibi idi. Nasıl kahkaha ile gülmez idiyse, ağlarken de bağıra bağıra, feryat ederek ağlamazdı. An-cak gözlerinden yaş boşanır ve göğsünden bir inilti duyulurdu.
 

[1]   Zâdu’l-Me‘âd (1/168).
 

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed