ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Languages

درس سی و هشتم محبت پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم)

محبت و دوستی پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) از نشانههای پرفروغ ایمان بخداوند متعال است. و آیا امکان دارد مسلمانی پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) را دوست نداشته باشد؟! آن رسول هدایت و پیک سعادتی که ما را از باتلاقهای ظلمت و تاریکی و جهالت بیرون کشیده، به راه ایمان و نور و رستگاری هدایت نمود. آن آفتاب سعادت و رستگاری که ما را از آتش سوزان کفر و بندگی و ذلت و خواریها نجات داد و در ما روح آزادگی و شهامت و مردانگی و یکتاپرستی دمید!...

جان و مال و پدر و مادر و فرزندان ما فدای او بادا...

درس سی و هفتم از حقوق مصطفی (صلى الله عليه وسلم) (2)

در جلسهی گذشته به برخی از حقوق پیک آسمان؛ پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) بر امت اسلام اشاره کردیم. در اینجا به مواردی دیگر از مسئولیتهایمان در قبال آن مقام والا اشاره میکنیم.

پنجم: دعوت به مکتب او

درس سی و ششم از حقوق مصطفی(صلى الله عليه وسلم) (1)

خداوند ذی الجلال بر ما بندگان خاکی منتی بس بزرگ نهاد آن روز که پیکی از سوی خویش برای هدایت ما گسیل داشت، و بوسیلهی او آفتاب تابان هدایت در بین ما تابش گرفت.

[آل عمران: 164].

{خدا بر اهل ایمان منّت گذاشت که رسولی از خودشان در میان آنان برانگیخت که بر آنها آیات او را تلاوت می‌کند و آنان را پاک می‌گرداند و به آنها علم کتاب (احکام شریعت) و حقایق حکمت می‌آموزد، و همانا پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. }

درس سی و پنجم جود و سخاوت پیامبر (صلى الله عليه وسلم)

پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) در همه چیز نمونه و اسوه و الگو بودند، جود و سخاوت و کرم و بخشش او را قلم نمیتواند بتصویر کشد، و حتی خیال ما مردمان این زمانه را توان تصور آن نیست.

جود و سخاوت او در تمامی لایههای زندگی بیمانند بود. او را در جود و کرم مثالی نیست. و بالاترین درجه سخاوت بخشیدن جان در راه خداوند است، که جان را نزد پیامبر در مقابل راه خدا هیچ ارزشی نبود.

درس سی و چهارم گذشت پیامبر اکرم(صلى الله عليه وسلم)

خداوند پیامبرش را نمادی از عفو و بخشش و گذشت قرار داده، برای هدایت و رستگاری بشریت فرستاد. و به او امر کرد از مردم درگذرد:

[آل عمران: 159]

{به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [= مردم‌] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می‌شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن!}

و همچنین او را ارشاد نمود:

[المائدة: 13]

{ پس تو از آنها درگذر و (کار بدشان را) عفو کن، که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد.}

درس سی و سوم وفاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

اسلام دین وفا و احترام عهد و پیمانها و میثاقهاست. پروردگار یکتا میفرمایند:

[المائدة: 1]

{ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید!}

و میفرمایند:

[الإسراء: 34].

{و به عهد و پیمان وفا کنید، زیرا [روز قیامت] درباره پیمان بازخواست خواهد شد.}

و در سوره مبارکه رعد تلاوت میکنیم:

[الرعد: 20].

{آنها که به عهد الهی وفا می‌کنند، و پیمان را نمی‌شکنند...}

درس سی و دوم عدالت پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

اسلام مکتب عدل و انصاف و دادگری است. مکتبی است که همواره در کنار مظلوم است تا حقش را از ظالم بگیرد، و خود از ظلم و ستم و استبداد و دیکتاتوری بیزار است.

این آخرین دیانت آسمانی پیروانش را بر عدل و انصاف تربیت میکند. پروردگار یکتا میفرمایند:

[النحل: 90].

{به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد، و از فحشا و منکر و ستم گری نهی می کند. شما را اندرز می دهد تا متذکّر [این حقیقت] شوید [که فرمان های الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست.]}

و همچنین آفریدگار یگانه میفرمایند:

[المائدة: 8].

درس سی و یکم پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) و زن (2)

پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) مردان را در انفاق کردن، و دست و دل باز بودن بر همسرانشان تشویق کرده است. آن حضرت (صلى الله عليه وسلم) میفرمایند: هیچ مالی را برای کسب رضایت الهی خرج نمیکنی، مگر اینکه اجر و پاداشش را از خداوند دریافت خواهی کرد، حتی آنچه را که در دهان همسرت میگذاری([1]).

درس سیم پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) و زن (1)

دشمنان قسم خوردهی اسلام همواره در تلاش بودهاند تا با روشهای موذیانهی خویش تیشه به ریشهی درخت تنومند اسلام زنند، و در این راستا از هیچ مکر و حیله و دروغ و نیرنگی دریغ نکردهاند. و تبلیغات دروغین بسیاری را بر علیه اسلام و در بین مردم جاهل رواج دادهاند تا چهرهی نورانی آفتاب هدایت را در اذهان عمومی دگرگون جلوه دهند.

خفاشان شب پرست و دشمنان توحید و عدالت و رستگاری در تبلیغات دروغین خویش ادعا کردهاند اسلام به زن ظلمها و ستمها روا داشته و حق او را ضایع نموده، او را چون کنیزی برای مرد و وسیله برآورد کننده شهوت او قرار داده است!

درس بیست و نهم مهر و شفقت پیامبر (صلى الله عليه وسلم) به امتش (2)

همانطور که اشاره شد اقیانوس مهر و عطوفت و رأفت آقا و سرورم؛ رسول پاک (صلى الله عليه وسلم) را ساحلی نیست، و بتصویر کشیدن این شفقت پدری مثنوی هزار و یک من میطلبد که ما از آن عاجزیم. در اینجا به تصاویری دیگر از باب نمونه اشاره میکنیم که آن خود خبر از خرمن میدهد.

انس بن مالک یار و همراه پیامبر (صلى الله عليه وسلم) روایت میکند: روزی همراه با رسول خدا (صلى الله عليه وسلم) در مسجد بودیم. مردی روستائی از راه رسید، و در گوشهای از مسجد شروع کرد به ادرار کردن!