ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Latest image

What activities are planned in Greenville for Islam Awareness Week?

درس سی و هفتم از حقوق مصطفی (صلى الله عليه وسلم) (2)

در جلسهی گذشته به برخی از حقوق پیک آسمان؛ پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) بر امت اسلام اشاره کردیم. در اینجا به مواردی دیگر از مسئولیتهایمان در قبال آن مقام والا اشاره میکنیم.

پنجم: دعوت به مکتب او

انسانیت در زیر آوارهای جهالت و نادانی بسر میبرد که آفتاب رسالت پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) تابیدن گرفت، و ما در پرتو زحمات بیدریغ او از زیر بار انسان پرستی رهایی یافته به شرف تنها خداپرستی نایل گشتیم. حال باید زحمات او را جبران نموده رسالت و پیام بیدارگر و زندگی آفرین او را به سراسر جهان و جهانیان برسانیم. و بشریت را بسوی مکتب رهایی بخش و آزادی خواه او دعوت کنیم.

پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) میفرمایند:" بلغوا عنی ولو آیة".([1]) پیام مرا بدیگران برسانید، حتی اگر یک آیه باشد.

و همچنین میفرمایند:"اگر خداوند یک انسان را توسط تو هدایت بخشد، از همهی نعمتهای دنیا برایت با ارزشتر و مفیدتر است".([2])

وفرمودند که ایشان:"مکاثر بکم یوم القیامة".([3]) میخواهند در روز قیامت با انبوه جمعیت پیروان خود افتخار ورزند.

و با دعوت مردم بسوی خداوند و پرستش او و رهایی از قید و بندها و غلامی و شهوتها و آزها و بردگی انسانها، و پیوستن آنها بدین مبین اسلام این آرزوی پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) برآورده خواهد شد.

البته همندا شدن با پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) و دعوت مردم بسوی دین او شرفی است بس بزرگ که قرآن آنرا در کنار مسئولیت والای نبوت نام برده است:

[يوسف: 108].

{بگو: این طریقه و راه من است که من و هر کس پیرو من است بر پایه بصیرت و بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم.}

پس شایستهی تک تک افراد این امت است که برای بجای آوردن مسئولیتی که خداوند بر شانههایشان نهاده قد علم کنند، و مردم را بسوی خدا دعوت نمایند و از زشتیها و پلیدیها برحذر داشته به زیبائیها و نیکیها و سعادت در دو جهان بخوانند.

خداوند در وصف این امت چنین فرموده است:

[آل عمران: 110].

{ شما بهترین امتی هستید که [برای اصلاح جوامع انسانی] پدیدار شده اید، به کار شایسته و پسندیده فرمان می دهید و از کار ناپسند و زشت بازمی دارید، و [از روی تحقیق، معرفت، صدق و اخلاص] به خدا ایمان می آورید.}

ششم: احترام ایشان در زندگی و پس از وفاتشان(صلى الله عليه وسلم)..

این نیز از جمله حقوق پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) است که متأسفانه بسیاری از مردم در بجای آوردن آن کوتاهی میکنند.

پروردگار عالمیان میفرمایند:

[الفتح: 8 – 9].

{ تو را گواه و مژده‌دهنده و بيم‌دهنده فرستاده‌ايم. (٨) تا به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد و ياريش كنيد و بزرگش داريد و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبيح گوييد. }

ابن سعد؛ یکی از مفسران نامور میگویند:" این آیه ما را امر میکند به ادای والاترین مراتب احترام و تقدیر و بزرگی خدمت رسول خدا (صلى الله عليه وسلم)، و ادای حقوق ایشان، چه بسا که ایشان را فضل و منتی است بس بزرگ بر گردنهایمان".

صحابه کرام و یاران و شاگردان مکتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، او را بسیار عظیم میشمردند و بصورتی بسیار نمونه وبیمانند او را احترام میگذاشتند و بزرگ میدانستند، اگر حرف میزد در مقابلش در کمال ادب و احترام آنچنان ساکت و آرام و خاموش مینشستند که گویا بر سرهایشان پرندههایی نشسته و آنان از ترس اینکه مبادا پرنده بپرد تکان نمیخورند!

و وقتی خداوند متعال برای تربیت مؤمنان فرمودند:

[الحجرات: 2].

{ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید، و در برابر او بلند سخن مگویید (و داد و فریاد نزنید) آن گونه که بعضی از شما در برابر بعضی بلند صدا می‌کنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمی‌دانید!}

ابوبکر پدر خانم آن حضرت (صلى الله عليه وسلم) که نزدیکترین صحابه به ایشان، و چون وزیر و مستشار اول آن حضرت بودند خدمت پیامبر رسیده با کمال ادب عرض کردند: بخدا سوگند، پس از آمدن این آیه با شما چون کسی که درگوشی با شما حرف میزند آرام سخن خواهم گفت.

اما احترام آن حضرت پس از وفاتشان: را میتوان بصورت؛ پیروی از راه و رسم ایشان، قیمت و بها دادن به دستوراتشان، و به جان ودل پذیرفتن احکام و فرامینشان، و رعایت کمال ادب در مقابل سخنانشان، و ترجیح ندادن آراء و سخنان افراد و یا مذاهب بر حدیث پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم)، به اثبات رسانید.

امام شافعی (رحمه الله) میفرمایند: مسلمانان بر این اتفاق نظر دارند که بر هیچ کسی جایز نیست سخنی از پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) که برایش ثابت شده است را بخاطر سخن هیچ احدی کنار بگذارد.

هفتم: درود و سلام فرستادن بر پیامبر هرگاه نام و یاد او به میان آمد..

خداوند متعال مؤمنان را امر فرموده همواره بر پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) سلام و صلوات و درود بفرستند:

[الأحزاب: 56].

{ خدا و فرشتگانش بر پيامبر صلوات مى‌فرستند. اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، بر او صلوات فرستيد و سلام كنيد؛ سلامى نيكو }

پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) میفرمایند:" خوار وذلیل بادا آن کسی که یادی از من جلویش شد و بر من درود نفرستاد".([4])

و فرمودند: "نزدیکترین مردم به من در روز قیامت، کسی است که بیش از همه بر من سلام و درود فرستاده".([5])

و فرمودند: بخیل آن کسی است که نام من نزدش به میان آمد و بر من درود و سلامی نفرستاد. ([6])

واقعا از بیوفائی و بیمعرفتی و کم لطفی است اگر مسلمانی نام رسول خدا (صلى الله عليه وسلم) سرور و سید بشریت را بشنود، سپس در کمال بخل و بیتوجهی صلواتی و درودی جان نثار آن مقام والا نکند!

امام ابن القیم (رحمه الله) کتابی دارند بسیار ارزشمند به نام "جلاء الأفهام فی الصلاة علی خیر الأنام" بسیاری از فوائد سلام و درود فرستادن بر پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) را در آن متذکر شده است. جای دارد سری به این کتاب بزنی.

هشتم: دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنانشان..

خداوند متعال میفرمایند:

[المجادلة: 22].

{ نمى‌يابى مردمى را كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده باشند، ولى با كسانى كه با خدا و پيامبرش مخالفت مى‌ورزند دوستى كنند، هر چند آن مخالفان، پدران يا فرزندان يا برادران و يا قبيله آنها باشند. خدا بر دلشان ايمان رقم زده و به روحى از خود ياريشان كرده است.}

و از دوستی و محبت اوست: محبت ورزیدن با شاگردان و یاران و صحابه او، و احترام گذاشتن به آنها، و شناختن جایگاه و مقام والایشان، و ذکر خیرشان، و پیروی از آنها، و طلب آمرزش و مغفرت الهی برایشان، و زبان درازی نکردن در حقشان، و سکوت کردن بر آنچه بین آنها روی داده، و دشمنی با هر کسی که با آنها دشمنی ورزد، و یا آنها را به بدی یاد کند، و یا به کسی از آنها توهین روا دارد. چرا که آنها حلقهی وصل بین ما و پیامبرمان بودهاند، و در راه رساندن دین و قرآن و فرامین پیامبر بزرگوارمان جان و مال و روح و روانشان را فدا کرده، چه جان فشانیها و رشادتها و ایثارها که نکردهاند.

و همچنین از محبت رسول خداست که اهل بیت ایشان اعم از؛ همسران و دختران و نوادگان و خویشان آن حضرت را احترام بگذاریم، و از آنها در مقابل زبان درازیهای نادانان و ابلهان دفاع کنیم، و در حقشان افراط نورزیم، و غلو و زیادهروی نکنیم.

و از نشانههای محبت رسول خداست؛ دوست داشتن علما و دانشمندان اهل سنت، و تحقیر و اهانت نکردن آنها، و زبان درازی نکردن در حقشان، چرا که آنها سربازان و خادمان سنت و راه و روش پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) هستند، و آنرا زنده نگه میدارند.

و از نشانههای دوستی پیامبر خداست که با دشمنان او؛ از کافران و منافقان و گمراهان گرفته تا بدعت سازان و نوآوران در دین دشمنی ورزیم.

روزی مردی از هواپرستان و بدعت فروشان به امام ایوب سختیانی گفت: میخواهم از شما یک کلمه بپرسم؟ ایشان از روی محبت و احترام زیادشان به پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم)، و از شدت دشمنیای که با بدعتگران داشتند چهرهاش را از او برگردانید و با اشارهی انگشت به او فهماند که حاضر نیستم نیم کلمهای از تو بشنوم چه رسد به یک کلمه!

([1]) [به روایت امام بخاری].

([2]) [به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری].

([3]) [به روایت امام احمد و اصحاب سنن].

([4]) قَالَ (صلى الله عليه وسلم): "رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلّ عَلَيَّ" (به روایت امام مسلم نیشابوری)

([5]) "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلِيَّ صَلَاةَ" [به روایت امام ترمذی، و استاد البانی حدیث را حسن برشمرده].

([6]) قَالَ (صلى الله عليه وسلم): "الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه وَلَـمْ يُصَلّ عَلَيَّ" [به روایت امام احمد و امام ترمذی، و استاد البانی حدیث را صحیح دانسته].