Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in Çocuklara
Merhameti:
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem çocuklara pek merhametliydi.
Ebû Hureyre radıyallâhu anh şöyle anlatmıştır: Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem, el-Akra b. Hâbis et-Temîmî yanında
otururken, torunu Ali’nin oğlu Hasan’ı öptü. el-Akra:
Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim, dedi. Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem ona bakıp: “Merhamet etmeyene merhamet
edilmez” dedi.(234)
 

Âişe radıyallâhu anhâ da şöyle anlatır: Bazı bedevîler Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem’in yanına geldiler ve: Siz çocuklarınızı
öpüyor musunuz? dediler. Sahabîler: Evet, dediler. Bedevîler:
Fakat biz, vallahi öpmüyoruz dediler. Bunun üzerine
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Allah, sizden merhameti
çekip almışsa, ben ne yapabilirim?” dedi.
Bu iki hadiste, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in çocuklara
gösterdiği büyük şefkatin açıklaması ve çocuğu öpmenin
merhameti ve şefkatin göstergesi vardır. Rasûlullah
(234) Muttefekun aleyh.
 

164 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem
sallallâhu aleyhi ve sellem’in: “Merhamet etmeyene merhamet
olunmaz” sözünde, karşılığın amel türünden olduğuna kanıt
vardır. Çocuklara merhamet etmeyen ve şefkatten mahrum
bırakanı, Yüce Allah kıyâmet günü ondan mahrum bırakır.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in çocuklara karşı duyduğu
merhamet ve şefkati gösteren tablolardan birisi de şudur:
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, ruhunu teslim etmek
üzereyken oğlu İbrahim’in yanına geldi ve gözlerinden yaş
akmaya başladı.
 

Bu arada şunları söyledi: “Şüphesiz göz yaşarır, kalp hüzünlenir;
biz ancak Rabbimizi hoşnut edecek olanı söyleriz.
İbrahim! Senden ayrıldığımıza üzgünüz.”(235)
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, sabır ve hoşnutluk ve
Yüce Allah’ın emrine teslim olmada gerçek bir kulluk gösterdi.
Merhamet, şefkat, gözyaşı dökme ve ayrıldığına üzülme
konusunda, oğluna hakkını verdi. Bu, kulluk tablolarının en
mükemmellerindendir.
Kızının oğlu ölünce, gözleri yaşla doldu. Sa’d b. Ubâde
ona: Bu da ne oluyor? Allah’ın Rasûlü! dedi. O da: “Bu,
Allah’ın, kullarının kalplerine yerleştirdiği rahmettir (merhamettir).
Allah ancak, merhametli kullarına acır.”(236) buyurdu.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in çocuklara merhametini
gösteren bir tablo daha: Peygamber sallallâhu aleyhi ve
sellem, kendisine hizmet eden, hasta bir Yahudi çocuğunu ziyarete
gitti ve ona: “La ilâhe illallah, de” dedi. Çocuk babasına
(235) Buhârî.
(236) Muttefekun aleyh.
 

Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 165Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem
baktı. Babası: Ebû’l-Kâsım’ın sözünü tut, dedi. Bunun üzerine
çocuk kelime-i şehâdeti getirdi. Peygamber sallallâhu aleyhi
ve sellem: “Onu ateşten kurtaran Allah’a hamd olsun” dedi.(237)
Bir tablo daha: Enes b. Mâlik’in kardeşi Ebû Umeyr’in adı
nuğr olan küçük bir kuşu vardı. Ebû Umeyr onunla oynardı.
Nuğr öldü, çocuk ona üzüldü. Rahmet Peygamber’i sallallâhu
aleyhi ve sellem teselli etmek ve şakalaşmak için onu ziyarete gitti
ve şöyle dedi: Ebû Umeyr? Nuğayr ne oldu?(238)
Abdullah b.

Şeddâd, babasından şunu nakletti: Yatsı
namazlarından birine, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem,
kucağında Hasan veya Hüseyin’le geldi. Rasûlullah ilerledi.
Çocuğu yere koydu, sonra namaz için tekbir getirdi. Namaz
sırasında uzun bir secde yaptı. Şeddâd başını kaldırdı, baktı
ki çocuk Rasûlullah’ın sırtında. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve
sellem namazı eda edince, cemaat: Allah’ın Rasûlü! Namazda
uzun bir secde yaptın. Öyle ki bir şey oldu veya sana vahiy
geldi, zannettik. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem: “Bunların
hiçbiri olmadı. Fakat torunum sırtıma çıkmıştı. O inmeden
secdeden kalkmak istemedim” dedi.(239)
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’ın Ensâr’ı ziyaret edip
çocuklarına selam vermesi ve başlarını okşaması, onun çocuklara
olan şefkatini göstermektedir.
Çocukların Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e getirilip
(237) Buhârî.
(238) Umeyr kelimesiyle aralarında seci olsun diye “nuğr”u Arapça’daki küçültme
kuralına göre söylemiştir. “Nuğayr” küçük nuğr veya nuğrcuk anlamına gelmektedir.
Nuğr, bülbüle benzeyen küçük bir kuştur. (Çeviren)
(239) Nesaî. el-Elbânî sahîh olduğunu söylemiştir.
 

166 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem
onun, mübarek eliyle sıvazlayarak onlara bereket duasında
bulunması ve hurmayı çiğneyerek çocuğun damağını onunla
ovması, şefkat ve merhametini gösterir.(240)
Enes b. Mâlik radıyallâhu anh şöyle demiştir:
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, Zeyneb’in kızı Umâme’yi
omzunda taşıyarak namaz kılardı. Secde edince onu yere koyar,
kalkınca omzuna alırdı.
Rabbimin salavat ve selamı, o değerli ve merhametli
Peygamber’e olsun!
(240) Müslim.