Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Loading...

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ümmetine karşı çok
müşfikti. İki şeyden birini seçme hakkına sahipse, en kolayını
seçerdi. Ümmetine kolaylık sağlamak ve onları sıkıntıya
sokmak istemediği için böyle yapardı. Bundan dolayı şöyle
buyurmuştur: “Allah beni, zorlayan ve sıkıntı veren olarak
göndermedi. Beni ancak kolaylaştıran bir öğretmen olarak
gönderdi.”(181)

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yüce
Allah refiktir. Rıfkı/yumuşak huyluluğu sever. Şiddete vermediğini
ona (yumuşak huyluluğa) verir.”(182)

ramazan

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, âilesiyle cinsel ilişkisi sebebiyle cünüp olarak sabaha erişmişse, fecirden yani ezandan sonra gusül abdesti alıp orucunu tutardı. O, Ramazanda oruçluyken bazı hanımlarını öperdi.(36) Oruçlunun öpmesini, su ile ağzı yıkamaya (mazmaza yapmaya) benzetirdi. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Unutarak Yeyip İçen Kimse Hakkındaki Uygulaması Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem unutarak yiyip içen kimseye orucu kaza ettirmezdi.

Ramazan

[size= 21.3333339691162px; line-height: 22.8266677856445px]İmam İbnu’l-Kayyim rahimehullah şöyle demiştir: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem orucu açmakta acele eder ve buna teşvik ederdi; sahura kalkar ve buna teşvik ederdi; sahuru geciktirir ve buna teşvik ederdi. Orucu hurmayla açmaya teşvik ederdi, hurma yoksa su ile açılmasını tavsiye ederdi. Bunu teşvik etmesi, onun ümmetine karşı çok müşfik olmasından ve onların iyiliğini düşünmesinden kaynaklanıyordu.

Guidance for Fasting

Onuncu Konu: Oruç Konusundaki Sünneti
A- Ramazan Orucu Konusundaki Sün-neti:[1]
1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem ancak, ya hilalin kesin bir sûrette görünmesiyle ya da bir tek şahidin tanıklığıyla oruca başlardı. Şâyet hilali görmez ve hiç kimse de hilali gördüğüne şahitlik etmezse, Şaban ayını otuza tamamlardı.
2. Otuzuncu gece görüş alanını bulut kapatır da hilali göremezse Şaban ayını otuza tamamlardı. Hava bulutlu olduğu gün oruç tutmaz, oruç tutulmasını da emretmezdi.
3. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem ancak iki kişi-nin şahitliğiyle oruçtan çıkar ve bayram yapardı.

OTUZUNCU HADİS

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir ka- dın, bağladığı (hapsettiği) bir kedi sebebiyle cehenne- me girdi. Çünkü ne kendisi kediye (bir şey) yedirdi, ne de yerin haşeratından yemesi için onu salıverdi ve nihayet kedi bir deri bir kemik kalarak (açlıktan) öldü.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

YİRMİ SEKİZİNCİ HADİS

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir adam yolda giderken çok susamıştı. Bir kuyu buldu. Ona inip su içti, sonra çıktı. Bir de ne görsün, (dilini çıkarmış) solu- yan, susuzluktan ıslak toprağı yiyen bir köpek!” Adam (kendi kendine:) ‘Gerçekten bana gelen susuzluğun ay- nısı bu köpeğe de gelmiş.’ deyip kuyuya indi ve mesti- ni suyla doldurdu. Mesti ağzıyla tutup (kuyudan) çıktı, köpeği suladı. Allah onun bu iyiliğini kabul etti ve onu bağışladı.” (Orada bulunan ashab,) “Ey Allah’ın Rasûlü,

YİRMİ YEDİNCİ HADİS

Abdullah b. Büreyde, babası radıyallahu anhuma’dan, şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verirken, Hasan ve Hüseyin, üzerlerinde kırmızı birer gömlek olduğu halde düşe kalka (mescide) ge­ liverdiler.

Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen inip onları aldı ve onlarla birlikte minbere geri çıktı. Sonra da şöyle buyurdu:

YİRMİ ALTINCI HADİS

Abdullah b. Şeddad, babası radıyallahu anhuma’dan, şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir yatsı namazında Hasan ile Hüseyin’i kucağında taşıya­ rak mescide geldi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ileriye geçti ve çocuğu yere koydu. Sonra namaz için tekbir aldı. Çocuk sırtında olduğu halde secde etti. Secdeyi çok uzat­ tı. (Babam dedi ki:) Başımı kaldırdım bir de ne göreyim:

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

YİRMİ BEŞİNCİ HADİS

Sehl b. Sa’d es­Sâidî radıyallahu anh’dan, şöyle dediği ri­ vayet edilmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e içecek bir şey getirildi. O da ondan içti. Sağında bir çocuk, so­ lunda ise yaşlılar bulunuyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğa, “Onlara vermeme bana izin verir misin?” diye sordu. Bunun üzerine çocuk, “Hayır, vallahi senden gelen nasibime kimseyi tercih edemem.” dedi. Râvi dedi ki: Ardından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu çocuğun eline bıraktı. (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

çoklu dil sitesi

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed