Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Ashâbına yapılan eziyetler artınca, Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem onların Medîne’ye hicret etmelerine izin verdi.
Davetin Medîne’de yayılmış olmasına ve oranın muhacirleri
karşılamaya hazır hale gelmiş olmasına sevindi.
Mü’minler hicret etmeye başladılar. Peşpeşe gruplar halinde
Mekke’den çıktılar.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem kaldı. Onunla birlikte
Ebû Bekir, Ali ve müşriklerin zorla alıkoydukları kimseler de
kaldılar.
 

Kureyş, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in korunan ve
güvenli bir yere gittiğini öğrenince, bu dinin yayılmasından
korkup Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’i öldürmeye karar
verdiler.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e suikast planladıkları
gece, Allah, Rasûlü’ne onların düzenledikleri tuzağı bildirdi.
Ona, hicret etmesini ve daha önce hicret eden mü’minlere
yetişmesini, o gece kendi yatağında yatmamasını emretti.
 

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, Ali’nin onun yatağında
yatmasını ve onun abasına bürünmesini istedi. Halkın emanetlerini
de onun adına iade etmesini emretti. Ali emri yerine
98 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem
getirdi. Kapının arkasında kılıçlar çekilmiş haldeyken, Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem’in yatağına yattı.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem kendisini öldürmek isteyen
o kişilerin arasından çıktı. Yüce Allah onların gözlerini
kör etti. Onlara nispet olsun diye, Peygamber sallallâhu aleyhi ve
sellem onların başlarına toprak saçtı. Sonra dostu Ebû Bekir’in
evine gitti. Geceleyin hızla yola çıktılar.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ve Ebû Bekir, Sevr mağarasına
ulaştılar. Takibin ciddiyetini yitirmesi için mağarada
beklediler.
Tuzaklarının bozulduğunu ve planlarının sonuçsuz kaldığını
öğrenince Kureyşliler çok öfkelendiler. Her tarafa takipçiler
gönderdiler. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i getirene
veya onun yerini bildirene yüz deve vereceklerini ilan ettiler.
 

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i arama işlemi onları mağaranın
kapısına ulaştırdı. Onun önünde durdular. Ancak Allah,
onları ondan uzaklaştırdı, Peygamber’ini onların tuzaklarından
korudu. Ebû Bekir: Allah’ın Rasûlü! Onlardan birisi ayaklarının
dibine baksa bizi mutlaka görür, dedi. Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem de ona şöyle cevap verdi: “Üçüncüsü Allah
olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun?”(156)
Üç gece sonra, hazırlanan plana göre, daha önce tuttukları
rehber onlara iki deve getirdi. Sonra Medîne’ye doğru yöneldiler.
Yolda Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Ummu Ma’bed
(156) Buhârî.
Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 99 Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem
el-Huzâî’nin çadırına uğradı. Bir damla sütü olmayan koyunu,
Allah, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bereketli
hale getirdi. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem kadından,
koyunu sağmak için izin istedi. Koyunun memesi sütle doldu.
Sütü kadına ve yanındakilere içirdi. Sonra kendisi de içti.
 

Kaba ikinci defa süt sağdı, onu doldurdu ve oradan ayrıldı.
Surâka b. Mâlik, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in sahil
yolunda ilerlediğini duydu. Kureyş’in koyduğu ödülü çok
istiyordu. Atına bindi ve mızrağını aldı. Onların peşine düştü.
Onlara yaklaşınca, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem dua etti,
atının ayakları yere gömüldü. Suraka bunun, Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem’in duası sebebiyle olduğunu ve onun korunduğunu
anladı. Hemen aman diledi. Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem’e onun peşinden gelmeyeceğine dair söz verdi.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Atının
ayakları kurtuldu. Geri dönüp, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve
sellem’i takip edenleri ters yönde yönlendirerek şaşırttı.
Ensâr, her gün Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i karşılamak
üzere Medîne’nin giriş yerlerine gidiyorlar, sıcağın şiddeti
artınca evlerine dönüyorlardı. On iki rabiu’l-evvel pazartesi
günü peygamber oluşunun on üçüncü yılının başında, birisi,
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in geldiğini yüksek sesle duyurdu.
Bunun üzerine her yerde sevinç ve tekbir sesleri duyuldu.
Herkes Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’i karşılamaya çıktı.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Kubâ’da konakladı. Orada
Kubâ mescidini inşa etti. Bu, İslâm’da ilk inşa edilen mescitti.
 

100 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem birkaç gün kaldıktan
sonra, Kuba’dan ayrıldı. Yolda Cuma namazı vakti geldi. Beraberindeki
Müslümanlarla birlikte Cuma namazını kıldı. Bu
da Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in ilk kıldığı Cuma namazı
oldu. Namazdan sonra Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem
güney tarafından Medîne’ye girdi. O günden itibaren oranın
adı Medînetu’-Nebî (Peygamber’in şehri) oldu. Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem’in gelişine Medîne halkının tamamı
sevindi. Böylece artık İslâm’ın, Allah’ın risâletini tebliğ için
onların doğuya ve batıya oradan hareket ettikleri güvenli bir
yeri vardı.