Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, Rabîulevvel ayında
pazartesi günü doğmuştur. Rabîulevvelin ikisinde, sekizinde,
onunda ve on ikisinde doğduğu söylenmiştir.
İbn Kesîr şöyle demiştir: Doğrusu, onun fil yılında doğduğudur.
Bunu, Buhârî’nin hocası İbrahîm b. el-Munzir, Halîfe
b. Hayyât ve başkaları ittifakla söylemişlerdir.
Siyer âlimleri şöyle demişlerdir: Âmine ona hamile kalınca:
Ona ait hiçbir ağırlık hissetmedim, demiştir. Doğunca,
onunla birlikte doğuyla batının arasını aydınlatan bir ışık çıkmıştır.
İbn Asâkir’le Ebû Nuaym, İbn Abbâs radıyallâhu anh’dan
şunu naklettiler: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem doğunca,
Abdulmuttâlib onun adına bir koç kesti. Onu, Muhammed
diye adlandırdı.

Abdulmuttâlib’e: Ebû’l-Haris! Neden ona Muhammed
adını verdin de atalarının adını vermedin, denildi. O da şöyle
cevap verdi: Onu gökte Allah’ın; yerde insanların övmesini
istedim.
Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 55 sallallâhu aleyhi ve sellem
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Babasının
Vefâtı
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in babası, annesi kendisine
hâmileyken vefat etmiştir. Doğduktan birkaç ay sonra
vefat ettiği de söylenmektedir. Ancak meşhur olan annesi
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e hâmileyken vefat ettiğidir.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Emzirilmesi
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’i Ebû Leheb’in cariyesi
Suveybe birkaç gün emzirmiştir. Ebû Leheb, bu çocuğa sevindiği
için Suveybe’yi azat etmiştir. Sonra Beni Sa’d kabilesine
mensup Halîme onun sütannesi oldu. Yaklaşık beş yıl, Beni
Sa’d’de onun yanında kaldı. Orada göğsü yarıldı. Melekler
onun kalbini çıkarıp yıkadılar. Kalbinden nefis ve şeytanın
payını çıkardılar. Sonra ona nûr, hikmet, şefkat ve merhamet
doldurup tekrar yerine koydular.
Bu olaydan sonra Halîme ona bir zarar ve kötülük gelmesinden
korktu. Onu annesine götürüp olanları anlattı ve
bunun hoşuna gitmediğini söyledi.
es-Suheylî, bu temizleme işleminin iki defa olduğunu
söylemiştir:

Birincisi çocukken, kalbindeki şeytanın vesvese vereceği
yerin temizlenmesi için.
İkincisi, göklerdeki meleklere namaz kıldırması için, Allah
onu huzuruna yükseltmek istediğinde. İçi dışı temizlendi;
kalbine hikmet ve iman dolduruldu.
56 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Annesinin
Vefatı
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem altı yaşına ulaşınca, annesi
onu ziyaret için Medîne’deki dedesinin dayıları Adiy b.
en-Neccâr oğullarına götürdü. Yanında Ummu Eymen de vardı.
Orada bir ay kaldıktan sonra Mekke’ye dönerken Ebva’da
vefat etti.

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem fetih yılında Mekke’ye
giderken Ebva’ya uğradığında, annesinin kabrini ziyaret etmek
için Rabbinden izin istedi. Allah ona izin verdi. Kendisi
ağlayınca, etrafındakiler de ağladılar. Şöyle buyurdu: “Kabirleri
ziyaret edin, çünkü onlar ölümü hatırlatır.”(85)
Annesi ölünce ona Ummu Eymen sahip çıktı. Ummu Eymen,
ona babasından miras kalmış azatlılarıydı. Sonra dedesi
Abdulmuttâlib bakımını üstlendi. Rasûlullah sallallâhu aleyhi
ve sellem sekiz yaşına gelince, dedesi de vefat etti. Ölmeden
önce, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in bakımını üstlenmesi
için amcası Ebû Tâlib’e vasiyette bulundu. Sonra ona Ebû
Tâlib bakmaya başladı. Ebû Tâlib mükemmel bir şekilde onu
kollayıp gözetledi. Allah ona peygamberlik verdiğinde, ona
en büyük yardımı ve en mükemmel desteği Ebû Tâlib verdi.
Ancak ölünceye kadar şirk üzerinde kalmaya devam etti. Peygambere
yardım ve desteği yüzünden Allah onun azabını hafifletmiştir.
Nitekim bu konuda hadis gelmiştir.
Yüce Allah’ın Onu Cahiliye Pisliğinden Koruması
Yüce Allah, küçüklüğünden itibaren Peygamber’ini ko-
(85) Müslim.

Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 57 sallallâhu aleyhi ve sellem
ruyup gözetmişti. Onu cahiliye pisliğinden temizlemiş; putlardan
tiksindirmişti. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem hiçbir
puta tapmamış ve saygı göstermemişti. Hiç içki içmemiş,
Kureyş gençlerinin işlediği günahları işlememişti. O, her
türlü kusurdan arındırılmıştı. Ona her türlü güzel huy ve asil
davranış verilmişti. Hatta o, temizliğini ve doğru sözlülüğünü
gördükleri için, kavmi arasında sadece el-Emîn (dürüst,
güvenilir) diye tanınıyordu. Onun verdiği hüküm ve karara
razı oluyorlar, görüşünü kabul ediyorlardı. Bu, onun Hacer-i
Esved’i yerine koyma olayında ortaya çıkmıştı. Onun görüşüne
razı olmuşlardı. Şöyle ki: O bir örtü getirilmesini emretmiş,
Hacer-i Esved onun ortasına konulmuş, her kabilenin,
örtünün bir ucundan kaldırmasını istemiş, sonra da Hacer-i
Esved’i kendisi alıp yerine koymuştu. Böylece herkes sakinleşmiş,
kabileler arasında çıkacak savaşın alarmını veren fitne
ateşleri sönmüştü.

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed