Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Şerefli Soyu ve Aslının Temizliği

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Soyu Künyesi Ebu’l-Kâsım’dır. Babası, Abdullah; dedesi Abdulmuttâlib’tir. Öbür dedeleri sırasıyla şunlardır: Hâşim, Abdumenaf, Kusay, Kilâb, Murra, Kâb, Luey, Galib, Fihr, Mâlik, en-Nadr, Kinâne, Huzeyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Nizar, Ma’ad ve Adnan. İttifakla belirtilen soyu budur. Adnan’ın, İsmail aleyhisselâm’ın çocuklarından olduğunda da ittifak edilmiştir. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in İsimleri Cubeyr b.

Mut‘im’in rivâyet ettiğine göre, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Benim bazı isimlerim vardır: Ben Muhammed’im. Ben Ahmed’im. Ben, Allah’ın küfrü benimle yok edeceği Mâhîyim. Ben insanların benden hemen sonra haşrolacağı Haşir’im. Ben, benden sonra peygamber olmayan Âkıb’ım.”(37) Ebû Mûsâ el-Eş’arî şöyle anlatır: Rasûlullah sallallâhu (37) Muttefekun aleyh. 32 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم aleyhi ve sellem bize isimlerini haber verdi ve şöyle dedi: “Ben Muhammed’im. Ben Ahmed’im. Ben Mukaffi’yim (peygamberlerin sonuncusuyum). Ben Haşir’im. Ben tevbe peygamberiyim. Ben rahmet peygamberiyim.”(38) Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Asâleti Bu, delile gerek olmayan bir husustur. Çünkü o, Haşim oğullarından ve Kureyş’tendir. Onlar da Arapların soyu en üstün olanlarıdır. O, Yüce Allah’ın en sevdiği yer olan Mekke’dendir. Allah şöyle buyurmuştur: “Allah, peygamberlik vereceği kimseyi daha iyi bilir.”(39) Müslüman olmadan önce, Ebû Sufyân, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in soyunun üstünlüğü ve şerefini itiraf etmişti. Heraklius ona, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in soyunu sorduğunda, Ebû Sufyân: O, aramızda soylu birisidir, diye cevap vermiş, Heraklius: Peygamberler, milletlerinin soylularından gönderilir, demişti.(40) Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem: “Yüce Allah, İbrahîm’in soyundan İsmail’i seçti. İsmail’in soyundan Kinâne’yi seçti. Kinâne’nin soyundan Kureyş’i seçti. Kureyş’ten Hâşim oğullarını seçti. Hâşim oğullarından da beni seçti”(41) buyurmuştur.

Yüce Allah’ın, anne ve babasını zinâ yapma hatasından koruması, onun soyunun temizliğini gösterir. O, sahîh bir nikâh mahsulü olarak doğmuş, zinâ sonucunda doğma- (38) Müslim. (39) En’am, 124. (40) Muttefekun aleyh. (41) Müslim. Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 33 صلى الله عليه وسلم mıştır. Nitekim Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ben nikâh mahsulü olarak meydana geldim. Zinâdan meydana gelmedim. Cahiliye döneminin kötülüklerinden hiçbir şeye bulaşmadan, Âdem’den, babama ve anneme gelip ulaşıncaya kadar, hep nikâh mahsulü olarak meydana geldim.”(42) Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ben Âdem’den itibaren zinâ olmaksızın nikâh mahsulü meydana geldim.”(43) İbn Sa’d ve İbn Asâkir, el-Kelbî’den şöyle dediğini nakletmişlerdir: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in beş yüz annesini yazdım. Onlar hakkında zinâ ve cahiliye ile ilgili hiçbir şeye rastlamadım. “Beş yüz anne” sözüyle, babası ve annesi tarafından gelen ninelerini ve ninelerinin ninelerini kastetmektedir. Şair şöyle der: Onun için rahimler korundu tâ Âdem’den beri Ona haram karışmadı, tertemiz bir nikâhla geldi Doğduğu gece çıktı ortaya tıpkı bir dolunay gibi Işık saçan doğuşunu toz bulutu lekeleyemedi Işıklarından dolayı karanlıklar aydınlandı Öylesine parladı ki hiçbir karanlık kalmadı Şükürler olsun bize onu hediye eden zâta O zât ki zanlar ve vehimler erişemez ona

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed