Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

m033.jpg

“Hamd; alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din Günü’nün sabibi Allah’adır. Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Sen’den yardım bekleriz! Bize doğru yolu; gazaba uğrayanların ve sapıtanların değil, nimet verdiklerinin yolunu göster.” (Fâtiha Sûresi)
“De ki: O Allah, tekdir. Allah, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin O’na muhtaç olduğudur. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir dengi yoktur.” (İhlâs Sûresi)
“Mülkü elinde tutan Allah, çok yüce ve her şeye güç yetiren-dir. Hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Yüce ve çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü uyum içinde yaratan da O’dur. Çok merhametli olan Allah’ın yaratışında hiçbir çelişki göremezsin.
İstersen gözünü çevir de bir kez daha bak! Herhangi bir aksaklık görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak! Gözlerin bitkin ve perişan bir halde sana dönecektir.” (Mülk, 1-4)
“Gaybın anahtarları da O’ndadır. Allah’tan başka hiç kimse onları bilemez. Karada ve denizde olanları da O bilir. Düşen bir yaprak bile O’nun bilgisindedir. Ne toprağın derinliklerinde ki bir tohum tanesi, ne yaş, ne de kuru hiçbir şey, açık bir Kitab’da bulunmasın.” (Enâm, 59)
“Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O’nu tesbih eder. O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Şurası var ki, onların tesbihini anlamazsınız. Kuşkusuz Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.” (İsrâ, 44)
“Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah’ındır. İçindekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah bunlardan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye güç yetirendir.” (Bakara, 284)
 “Kadınlarınız sizin için bir tarladır, tarlanıza nasıl isterseniz girin. Kendiniz için önceden hazırlık yapın. Allah’tan korkun ve ergeç O’na kavuşacağınızı bilin! İnananlara müjdele!” (Bakara, 223)
“Sözünüzde durmanız, sakınmanız ve arabuluculuk etmeniz için, yeminlerinizde Allah’ın adını kendinize siper edip durmayın. Unutmayın ki Allah her şeyi işitir ve bilir.” (Bakara, 224)

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed