رەھمەت پەيغەمبىرى تور بېكىتى

ئىسلام دۇنيا ئىتتىپاقى - رەھمەت پەيغەمبىرىگە ياردەم بېرىش ۋە تۇنۇشتۇرۇش خەلقئارالىق ھەيئىتى

ﻫﻪﺝ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ
ﻫﻪﺝ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻧﺎﻣﺎﺯ، ﺭﻭﺯﺍ، ﺯﺍﻛﺎﺗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺳﺎﻣﺎﯞﯨﻲ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭﻫﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺮﺍﻫﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍﻫﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺕ ﯞﻩ ﺑﯘﺗﭙﻪﺭﻩﺳﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺷﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺑﯘﺩﺩﯨﺴﺖ ﺋﻪﺭﻩﺑﻠﻪﺭ ﻫﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ.  ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻫﻪﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ. ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﻫﯩﺠﺮﯨﻴﻪﻧﯩﯔ 8 - ﻳﯩﻠﻰ (ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ 630 - ﻳﯩﻠﻰ) ﻣﻪﻛﻜﻪ ﭘﻪﺗﻬﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺗﻼﺭ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺑﻪ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﻫﯩﺠﺮﯨﻴﻪﻧﯩﯔ 9 - ﻳﯩﻠﻰ ﻫﻪﺝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ 5 - ﭘﻪﺭﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻫﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ - ﺗﻪﺭﺗﯩﺒﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺮﺍﻫﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻫﻪﻧﯩﻔﻰ (ﻫﻪﻕ) ﺩﯨﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻫﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ. ;

ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭﻩﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭﻩ ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﯩﺒﻰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺳﯚﻫﺒﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ. 

ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻫﺒﻪﺕ
ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: "ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻫﻪﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ. ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:﴿ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ﴾. ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ: "ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﻪﺵ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ، ﺋﯘﻻﺭ: ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼﻫﯩﻲ ﻣﻪﺑﯘﺩ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻐﺎ، ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻫﻪﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮔﯘﯞﺍﻫﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ، ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ، ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ، ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﯞﻩ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻫﻨﻰ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ". ﺑﯘ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ، ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ
." 

ﻫﻪﺝ ﯞﻩ ﺋﯚﻣﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮ
ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﻫﺎﺟﯩﻢ ﻫﻪﺝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎﯞﺍﺑﻰ ﯞﻩ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: "ﻫﻪﺝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻣﺮﻩ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﯞﺯﯨﻠﯩﺪﯗﺭ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻫﻪﺝ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻣﺮﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻫﻪﻡ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻫﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﯘ ﭘﯘﻝ - ﻣﺎﻝ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺭﯨﻴﺎﺯﻩﺕ ﭼﯧﻜﯩﺶ، ﺟﺎﭘﺎ - ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ. ﻫﻪﺝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻣﺮﻩ ﮔﯘﻧﺎﻫﻼﺭﻧﯩﯔ، ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ، ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ، ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻫﻪﻡ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ. ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﺩﯨﺴﯩﺪﻩ: " ﻛﯩﻤﻜﻰ ﮔﯘﻧﺎﻫ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﯞﻩ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺋﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ" . ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﺩﯨﺴﯩﺪﻩ: " ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﺮﻩﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﺮﻩﮔﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎﻫﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ. ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ" ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ
." 

ﻫﻪﺝ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟
ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﯩﻴﺎﺯ  ﻫﺎﺟﯩﻢ ﻫﻪﺝ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: " ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﺋﻪﻗﯩﻞ - ﻫﯘﺷﻰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﺑﺎﻟﯩﻎ ﻳﻪﻧﻰ 15 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯗﺭ.  ﺑﯩﺮﺍﯞﻧﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﭼﯩﻘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ، ﺋﯘ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ - ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻗﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﺗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﻫﻪﺝ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﯞﻩ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﺭﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ، ﺋﯚﺯﻯ ﻫﻪﻡ ﻣﺎﻝ - ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺷﻪﺭﺗﺘﯘﺭ

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺋﻪﺭ ـ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ. ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻫﻪﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﺎ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻣﻪﻫﺮﯨﻤﻰ(ﺋﯧﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ، ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯧﺮﻩﺭ ﺋﻪﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯩﻜﺎﻫﻰ ﺑﺎﻏﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﻮﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ)ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯗﺭ. ﻫﻪﺟﺪﻩ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻫﻪﻣﺮﺍﻫ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﻫﺮﻩﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﻫﻪﺝ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ. ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ: "ﻫﻪﺝ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﻰ ﻧﻪﭘﻠﯩﺪﯗﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ." 

ﻫﻪﺝ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟


ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﻧﯩﻴﺎﺯ  ﻫﺎﺟﯩﻢ ﻫﻪﺝ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: " ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ، ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ. ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﺗﯩﮕﻪ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﺷﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ: 'ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯧﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ.' ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻧﻪﭘﻠﻪ( ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ)ﺩﯗ. ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ: ﴿ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ﴾ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻤﯘ، ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﭘﻪﺭﺯﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺗﻪ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻫﻪﻣﯩﺸﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺷﯘﯕﺎ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﭘﻪﺭﺯﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﺩﯗﺭ."