Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Loading...
m003.jpg

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında çevrenin yerinden bahsedeceksek, önce biri fıkıh, diğeri dille ilgili iki inceliği konuşmamız gerekir. Fıkıhla ilgili incelik şudur; İslam dini, Müslümanın hayatı bağlamında, onun tüm fiil ve davranışlarını konu alan, zamanı aşkın kriter ve sınırlar koyar. Müslüman, yaşadığı çağda ortaya çıkan her tür yeniliği bu kriter ve sınırlara göre değerlendirir. Bu kriter ve sınırlar arasında insan aklına saygı da vardır. Yüce Allah'ın bağışladığı bu nimet sayesinde insan, durumunu iyileştirecek hükümleri çıkarma gücüne güvenir.

m001.jpg

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadın konusuna baktığımızda göreceğimiz ilk şey, O'nun kadınları "Asıl Günah" ya da Hıristiyanların deyişiyle "İlk Günah" (Original Sin) yükünden kurtarmış olmasıdır. O'na göre bu günahtan tek başına kadınlar sorumlu değildir. Kitab-ı Mukaddes'in Ahd-i Kadîm bölümünde şöyle geçer: "Kadın, yasak kılınan ağacın meyvesini yedi, o meyvelerden topladı, Adem'e verdi ve o da yedi."[1]

Başlangıçta, biz müslümanlar olarak,  peygamberimizin "Hazreti Muhammed Salla Allahü Aleyhi ve Sellem" yüce bir makamlı ve üstün bir zat olduğunu anlayıp, üstelikle Allah (celle celalühü)'ın onu methettikten sonra insanların Allah'ın peygamberini methetmeye gerek kalmadığnı iyice biliyoruz, fakat Allah (celle celalühü) müslüman olmayanlardan bazılarını peygamberine inandırıp adaletli, sadık ve dürüst bir zat olduğuna şehadet ettirmiştir.

SAFER AYI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Hamd, Allah Teâlâ'ya mahsustur. Salât ve selâm, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in üzerine olsun.

Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen12 hicrî aydan birisidir.

Bazı kimseler: "'Safer' diye adlandırılmasının sebebi; Mekke halkı yolculuğa çıktıkları zaman Mekke'nin insanlardan boşalması ve yalnız kalmasından dolayıdır", demişlerdir.

Umrenin fazîleti

"Hac ve umreyi tam olarak Allah için yapın. (Hac ve umre için ihrama girdikten sonra herhangi bir engel ile hac ve umreden) eğer engellenecek olursanız, kolayınıza gelen kurbanı kesin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Kim, içinizden hasta olursa veya başında bir eziyet bulunursa, ona fidye olarak; oruç tutması, sadaka vermesi, veya kurban kesmesi gerekir.(Hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden) emin olduğunuzda, hacca kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir.

İslam ve iman ihsana dâhildir

Allah Teala buyurmuştur ki: “Allah iyilik (ihsan) edenleri sever.”(Bakara 195)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Allah Muhsindir, ihsan edenleri sever.”[1]

İhsan[2]: Bu, imanın özü, ruhu ve kemalidir. Bu, dinin en üstün mertebesidir. Allah’ın salih kullarının en önemli ahlakıdır. Bütün üstün ahlakı ve güzel sıfatları kendinde toplamıştır. Allah için kulluğun esası iki hal üzerinde deveran eder: Allah Tebarek ve Teala’nın kudretini ta’zim ve gerek sözle gerekse fiil ile Allah’ın yarattıklarına ihsan.

hazreti_muhammad

Peygamberimiz (sav)'in çok güzel bir ahlaka sahip olduğunu Allah Kuran'da bildirmiş ve şöyle buyurmuştur:

Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Sen, Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. Artık yakında göreceksin ve onlar da görecekler. Sizden, hanginizin 'fitneye tutulup-çıldırdığını'. Elbette senin Rabbin, kimin Kendi yolundan şaşırıp-saptığını daha iyi bilendir; ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir. (Kalem Suresi, 1-7)

çoklu dil sitesi

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed