Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Loading...

Yirmi Birinci Konu Hutbelerindeki Sünneti[1]
 

Yirminci KonuKur’an Okuma Konusundaki Sünneti[1]

1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem’in devamlı okuduğu ve hiç terk etmediği bir hizbi vardı.
2. Tertil üzere, ağır ağır sükûnetle okurdu; ne hızlı, ne de acele okumazdı. Bilakis harfleri teker teker, açık seçik telaffuz ederdi.
3. Kesik kesik okur, her âyetin sonunda dururdu. Sûreyi uzun bir sûre olacak kadar yavaş okurdu.
4. Med harflerini uzatır, er-Rahmân ve er-Rahîm kelimelerinin medlerini uzatarak okurdu.

On Altıncı Konu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem‘in  Daveti[1]

1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem gece-gündüz, gizli-açık Allah’a davet ederdi. Peygamberliğinin başın-dan itibaren Mekke’de üç sene boyunca gizli davette bulundu. “Sana emredileni açıkça ortaya koy” (Hicr: 94) âyeti nazil olunca hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden Allah’ın emrini açıkça ortaya koydu. Kü-çük-büyük, hür-köle, erkek-kadın, insan-cin herkesi Allah’a davet etti.

On İkinci Konu Kurbanlar, Hedy ve Akika Kurbanları Hakkındaki Sünneti[1] 

A- Hedy Kurbanı Hakkındaki Sünneti:1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacda kurban olarak hem davar, hem deve kesti. Hanımları adına hacda sığır kurban etti. Hem ikameti esnasında, hem haccında, hem de umresinde kurban kesti.
2. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti kurbanlık davarı damgalamak değil, boyunlarına kur-banlık nişanı takmaktı. İkamet halinde iken, hacda ke-seceği kurbanı gönderdiği vakit, ihramlı için haram olan şeyler ona haram olmazdı.

hac

On Birinci Konu Hac ve Umre Konusundaki Sünneti[1]-------A- Umre Konusundaki Sünneti:1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem dört defa um-re yaptı:

Birincisi: Hudeybiye Umresidir. Bunda müşrikler onun Beytullah’a girmesini engellediler. O da engellen-diği yerde kurban kesti, tıraş oldu ve ihramdan çıktı. İkincisi: Ertesi yıl bu engellendiği umrenin ka-zasını yaptı.

Üçüncüsü: Haccı ile birlikte yaptığı umresi.

Dördüncüsü: Cirane’den yaptığı umre.

Guidance for Fasting

Onuncu Konu: Oruç Konusundaki Sünneti
A- Ramazan Orucu Konusundaki Sün-neti:[1]
1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem ancak, ya hilalin kesin bir sûrette görünmesiyle ya da bir tek şahidin tanıklığıyla oruca başlardı. Şâyet hilali görmez ve hiç kimse de hilali gördüğüne şahitlik etmezse, Şaban ayını otuza tamamlardı.
2. Otuzuncu gece görüş alanını bulut kapatır da hilali göremezse Şaban ayını otuza tamamlardı. Hava bulutlu olduğu gün oruç tutmaz, oruç tutulmasını da emretmezdi.
3. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem ancak iki kişi-nin şahitliğiyle oruçtan çıkar ve bayram yapardı.

çoklu dil sitesi

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed