Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Loading...

Birinci Oturum Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem’in Hakları -1-

Allah tebâreke ve teâlâ, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i göndermekle ve onun risâlet güneşinin doğmasıyla bize büyük
bir ikrâm ve lütufta bulunmuştur. O şöyle buyurmuştur: “Allah, iman edenlere; âyetlerini okuyan, onları arıtan, onlara kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle
(büyük bir) iyilikte bulunmuştur. Hâlbuki onlar, önceleri
apaçık sapıklıkta idiler.”(7)

Otuzuncu  Konu Tıp, Tedavi ve Hasta Ziyareti Konusundaki Sünneti[1]

1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bizzat tedavi olduğu gibi, ailesinden ve ashabından hastalanan kişilere tedavi olmalarını emrederdi.

2. Şöyle buyurdu: “Allah, şifasını vermediği hiçbir hastalığı yeryüzüne indirmedi.” (Buhârî).

“Ey Allah’ın kulları, tedavi olun” (Ebu Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce).

3. Hastalıkları üç çeşit tedavi metodu ile tedavi ederdi: Birincisi: Tabii ilaçlarla; ikincisi: İlahi ilaçlarla; üçüncüsü: Her ikisinin karışımı olan ilaçlarla.

Yirmi Sekizinci Konu Üzüntü, Tasa, Gam ve Kederin İlacı Konusundaki Sünnet[1]
 
1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem üzüntülü olduğu zaman şöyle derdi: “Büyük ve Halim olan Al-lah’tan başka ilah yoktur. Arş’ın yüce Rabbi olan Al-lah’tan başka ilah yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi, yer-yüzünün Rabbi ve kerim Arş’ın Rabbi Allah’tan başka ilah yoktur.” (Buhârî ve Müslim).

Yirmi Altıncı KonuYürümesi ve Oturmasındaki Sünneti[1]

1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem yürüdüğü zaman ayağını yerden tamamen kaldırmak için biraz önüne doğru meylederek yürürdü. Sanki meyilli bir araziden iner gibi yürürdü. O, insanların en hızlı, en güzel ve en sakin yürüyeni idi.
2. Yalınayak da yürürdü, ayakkabı ile de yürürdü.
3. Deveye, ata, katıra ve merkebe binerdi. Ata bazen eğerli olarak, bazen de çıplak olarak bindi.
4. Toprak üzerine, hasıra ve sergi üzerine otu-rurdu.

Yirmi Dördüncü Konu Selam ve İzin Konusundaki Sünneti[1]
 
1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğun yanına geldiğinde ve o topluluğun yanından ayrılırken selam verirdi. Selamın yaygınlaştırılmasını emrederdi.
2. Şöyle buyururdu: “Büyük küçüğe, geçip gitmekte olan oturana, binitli yayaya ve az olan çok olana selam verir.” (Buhârî ve Müslim).
3. Karşılaştığı bir kişiye önce o selam verirdi. Birisi kendisine selam verdiği zaman, namaz ve ihtiyaç gider-me gibi bir mazereti olmadıkça selamın aynısıyla veya daha iyisi ile hemen karşılık verirdi.

Yirmi Üçüncü Konu
 
Fıtrat, Giyim-Kuşam ve Süslenme Konularındaki Sünneti[1]
 
 
1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çokça koku sürünür ve güzel kokuyu severdi. Kendisine sunulan güzel bir kokuyu geri çevirmezdi. En sevdiği koku, misk kokusu idi.
2. Dişlerini misvakla fırçalamayı severdi. Oruçlu iken, oruçsuzken, uykudan uyandığında, abdest alırken, namaz kılacağında ve eve gireceğinde dişlerini misvakla fırçalardı.

Yirmi İkinci Konu  Uyuması, Uyanması ve Rüya Görmesi[1]
 
1. Rasûlullahsallallahu aleyhi ve sellem kimi zaman yatakta, kimi zaman post üzerinde, kimi zaman hasır-da, kimi zaman yerde, kimi zaman da bir divanda uyurdu. Yatağı tabaklanmış deri olup dolgu maddesi lif idi. Yastığı da öyle idi.
2. İhtiyacı kadar uyku uyur, ihtiyacı olan uykuya mani olmazdı.
3. Gecenin evvelinde uyur, sonunda kalkardı. Bazen Müslümanların işleriyle meşguliyeti sebebiyle gecenin evvelini uykusuz geçirirdi.

On Sekizinci Konu ve On Dokuzuncu Konu  Ezan ve Ezan Zikirleri Konusundaki Sünneti[1]
 
1. Peygambersallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinde ezanın terci’li okunması da vardır; terci’siz okunması[2]  da vardır. O kamet getirirken birer defa söylenmesini de, ikişer defa söylenmesini de meşru kılmıştır. Ancak “Kad Kameti’s-Salâh” lafzının bir defa söylenmesine asla izin vermemiştir.

çoklu dil sitesi

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed