Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Loading...

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Tâiflilerin alaylarıyla
karşılaştıktan ve el-Mut’im b. Adiyy’in himayesine girdikten
sonra Mekke’ye döndü.
Yalanlama, abluka ve baskıyla dolu bu ortamda, Yüce
Allah elçisine destek vermek istedi ve ona İsrâ ve Mîrâc’ı ikram
etti. Ona bazı büyük âyetlerini (kudret ve büyüklüğünün
delillerini) gösterdi. Ona küfür ve kâfirler karşısında güç ve
destek olması için büyüklüğünü ve gücünü gösteren kanıtları
bildirdi.
 

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem namaz, oruç, zikir, dua
ve bu tür başka ibâdetleri çok yapardı. O, bir amel işlediğinde,
ondan vazgeçmez, yapmaya devam ederdi. Âişe radıyallâhu
anhâ şöyle demiştir: Bir rahatsızlık veya başka bir sebeple
gece namazını kaçırdığında, gündüz on iki rekât kılardı.(141)
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem gece namazını bırakmazdı.
Ayakları şişinceye kadar gece namazı kılardı. Kendisine,
önceki ve sonraki günahları affedildiği söylenince şöyle
cevap vermiştir: “Şükreden bir kul olmayayım mı?”(142)

Peygamberimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in en
büyük peygamberlik alâmeti Kur’ân-ı Kerim’dir. Allah, Araplara
ve başka milletlere, benzerini getiremeyecekleri konusunda
Kur’ân ile meydan okumuştur. Şöyle buyurmuştur: “Eğer
kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz Kur’ân hakkında şüphede
iseniz, haydi onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru
söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi de çağırın.”(128),
“Yoksa onu (Muhammed kendisi) uydurdu mu diyorlar? De
ki: Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi siz de onun benzeri bir

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i Sevmek

Peygamberimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’i sevmek,
imanın gereklerindendir. Müslüman, Peygamberini nasıl
sevmez? Çünkü o, nur ve iman yoluna ulaşmasının sebebidir?
Küfür ve ateşten kurtuluşunun sebebidir.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
“Ben size, çocuğunuzdan, babanızdan ve bütün insanlardan
daha sevimli olmadıkça iman etmiş olmazsınız.”(122)
Hatta Peygamber sevgisi, insanın kendisine duyduğu
sevgiyi geçemez.

Allah’ın Onu Koruması

Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ey peygamber! Rabbinden
sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini
yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur.”(116)
İbn Kesîr şöyle demiştir: “Yani, benim risâletimi (gönderdiğim
dini) tebliğ et. Ben seni korurum, düşmanlarına
karşı sana yardım ederim, seni desteklerim, seni onlara üstün
getiririm. Korkma, üzülme, sana onların hiçbirinden kötülük
gelmeyecektir. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, bu âyet inmeden
önce (başkaları tarafından) korunuyordu.”

İşkence ve Eziyetlere Sabrı

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem davet, öğüt verme, irşâd
etme ve yol gösterme görevlerini yerine getirmeye başladı.
İnsanları tek ve ortağı olmayan Allah’a ibâdete, atalarının
taptıkları ve Allah’a ortak koştukları putları terk etmeye çağırdı.
Onlara, kötülük ve haramlardan vazgeçmelerini emretti.
Pek az kişi ona iman edip çoğu kimse onu yalanladı.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Allah tarafından korunmuş,
amcası Ebû Tâlib tarafından himaye edilmiş olmasına
rağmen, ona eziyet edildi, ablukaya alındı, aşırı baskı yapıldı.

Peygamber Olarak Gönderilişi ve Kavmini Davet Etmeye Başlaması

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, olgunluk yaşı olan kırk
yaşında peygamber olarak gönderilmiştir. Ramazanın on yedisinde,
pazartesi günü Hira’da ona melek gelmişti. Kendisine
vahiy geldiğinde çok zorlanmış, yüzünün rengi değişmiş
ve alnından ter boşanmıştı.

Peygamber ve Kadın(2)

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, kocaları, hanımları
için harcamada bulunmaya teşvik etmiştir: “Allah rızası için
yapacağın her harcamadan dolayı ecir kazanacaksın, eşinin
ağzına verdiğin lokma sebebiyle bile.”(97) Hatta Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem, âileye yapılan harcamayı, kişinin yaptığı
harcamaların en iyisi ve en üstünü yapmıştır.
O şöyle buyurmuştur. “En değerli para, kişinin âilesi için
harcadığı paradır.”(98)

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem yirmi beş yaşındayken
Hadîce ile evlendi. Hadîce ise kırk yaşındaydı. Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem, Hadîce’nin uşağı Meysere ile birlikte onun
kervanını Şam’a götürmüştü. Meysere onun, kendisini hayran
bırakan halini, sahip olduğu doğruluk ve güvenilirliğini
gördü. Dönünce gördüklerini hanımefendisine haber verdi.
Bundan dolayı Hadîce onunla evlenmek istedi ve Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem onunla evlendi.
 


Hadîce radıyallâhu anhâ, hicretten üç yıl önce öldü.

çoklu dil sitesi

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed