Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Loading...

YİRMİNCİ HADİS

Ebu Hâzim’den, şöyle dediği rivayet edilmiştir: Sehl b. Sa’d radıyallahu anh’ın şöyle dediğini işittim: “Bir gün bir kadın, bir bürdeyle geldi ve ‘Ey Allah’ın Rasûlü, bu bürde­ yi kendi elimle dokudum, onu sana giydireceğim.’ dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o bürdeyi aldı, zaten böyle bir bürdeye ihtiyacı vardı. Sonra bu bürde sırtında onun izarı olmuş halde bizim yanımıza çıktı. Orada bulu­ nan topluluktan bir adam, “Ey Allah’ın Rasûlü, onu bana giydir!” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Tamam”

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

ON DOKUZUNCU HADİS

Âişe radıyallahu anha’dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman etini parça parça ayırır, ardından da onları Hatice radıyallahu anha’nın arkadaşlarına gönderirdi.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, annemiz Âişe radıyallahu anha’nın, Peygamber sallal- lahu aleyhi ve sellem’in, ilk hanımı ve annemiz Hatice bt. Hu­ veylid radıyallahu anha’ya olan vefasını açıklayan hadisinin bir bölümüdür.

ON YEDİNCİ HADİS

Urve b. Zübeyr’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kadın hırsızlık yaptı. Kavmi, şaşkınlık içinde Üsame b. Zeyd’e gelerek aracı ol­ masını istediler. Üsâme, kadın hakkında Rasûlullah sallalla- hu aleyhi ve sellem ile konuşunca, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yüzünün rengi değişti ve şöyle buyurdu: “Allah’ın sınırlarından bir sınır(ın çiğnenip uygulanmaması) için mi benimle konuşuyor?!” Üsame, “Ey Allah’ın Rasûlü, benim için bağışlanma talebinde bulun.” dedi. Akşam olduğunda,

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

ON ALTINCI HADİS

Muaviye b. Hakem es­Sülemî radıyallahu anh’dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bir defasında Rasûlullah sallalla- hu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılarken cemaatten bir adam hapşırdı. Ben hemen, “Yerhamukallah / Allah sana rahmet etsin!” dedim. Cemaat bana fena bir şekilde baktı. Bunun üzerine ben “Vay başıma gelenler! Size ne oluyor ki, bana böyle bakıyorsunuz?!” dedim. Ardından elleriyle uyluklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmaya çalıştıklarını görünce sustum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

ON BEŞİNCİ HADİS

Enes b. Mâlik radıyallahu anh’dan, şöyle rivayet edilmiş­ tir: (Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:)

“Şüphesiz ben, (bazen) namazı uzatma niyetiyle na- maza başlıyorum. Derken bir çocuğun ağlamasını du- yunca, annesinin ona duyduğu şefkatini ve üzüntüsü- nü bildiğim için namazı ha f kıldırıyorum.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

ON DÖRDÜNCÜ HADİS

Enes b. Mâlik radıyallahu anh’dan, şöyle dediği riva­ yet edilmiştir: “Çoluk­çocuğa Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den daha fazla merhamet gösteren bir kimse görme­ dim. İbrahim, Medine’nin çevresindeki bir süt anneye veril­ mişti. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi de yanına alarak oraya giderdi. Ev tüterdi, İbrahim’in süt babası demirciydi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim’i alıp öper, sonra da dönerdi.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

ON BİRİNCİ HADİS

İbrahim b. Sa’d, babası yoluyla dedesinin şöyle dedi­ ğini rivayet eder: “Müslümanlar Medine’ye geldiğinde, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman (b. Avf) ile Sa’d b. Rebi’yi kardeş yaptı. Sa’d, Abdurrahman (b. Avf)’a, ‘Ben, Ensardan malı en çok olanım. Malımı ikiye bölece­ ğim. İki tane hanımım var. Bak, hangisi hoşuna giderse bana söyle de onu (senin için) boşayayım. İddeti sona er­ diğinde de onunla evlen.’ dedi. Abdurrahman (b. Avf) ise şöyle cevap verdi: ‘Allah, aileni ve malını sana mübarek kılsın. Sizin çarşınız nerede? Bana, Benî Kaynuka çarşısını

çoklu dil sitesi

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed