Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

YİRMİ DOKUZUNCU HADİS

Abdurrahman b. Abdillah, babasından, şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferdeydik. Bir ihtiyacını gidermek için (bizden) ayrıl­ mıştı. (O sırada) iki yavrusuyla birlikte bir serçe kuşu gördük ve iki yavrusunu da yakaladık. (Ana) kuş geldi ve üzerimiz­ de kanatlarını gererek uçmaya başladı. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve “Bu hayvanı yavrusu sebe- biyle bu musibete kim uğrattı? Haydi yavrusunu ona geri verin.” buyurdu. (Bir de) bizim yakmış olduğumuz bir karınca yuvası gördü. Bunun üzerine, “Bunu kim yaktı?” diye sordu. “Biz (yaktık)” cevabını verdik. Rasûlullah sallal- lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ateşle cezalandırmak,

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

ateşin Rabbinden başkasına yakışmaz.” [Buhârî, Edebu’l Müf- red ve Ebu Dâvud]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, sahabeden biri, hayvan hakları ve duyguları hakkında sahabenin dikkat etmediği iki olayı anlatıyor. As­ hab küçük bir kuşa saldırarak onun iki yavrusunu ele geçir­ di. Yine onlar, karıncalara ait bir yuvayı yaktılar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapmalarını onlara yasakladı. Onlara, yavrusunu kuşa geri vermelerini emretti. Ateşle yakmanın da haram olduğunu açıkladı.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in hayvanlara mer­ hamet etmesi.

2­ Hayvanlara işkence etmenin haram olması.

3­ Hayvanlar da bir ümmettir. Onların da hayatları, duyguları ve yuvaları vardır.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed