Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

YİRMİ SEKİZİNCİ HADİS

Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir adam yolda giderken çok susamıştı. Bir kuyu buldu. Ona inip su içti, sonra çıktı. Bir de ne görsün, (dilini çıkarmış) solu- yan, susuzluktan ıslak toprağı yiyen bir köpek!” Adam (kendi kendine:) ‘Gerçekten bana gelen susuzluğun ay- nısı bu köpeğe de gelmiş.’ deyip kuyuya indi ve mesti- ni suyla doldurdu. Mesti ağzıyla tutup (kuyudan) çıktı, köpeği suladı. Allah onun bu iyiliğini kabul etti ve onu bağışladı.” (Orada bulunan ashab,) “Ey Allah’ın Rasûlü,

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

hayvanlara olan davranışlarımızdan dolayı bizim için sevap var mıdır?” dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her canlıda [karaciğeri yaş olan(hayvan)da] bizim için sevap vardır.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu üm­ metten önceki zamanlarda yaşanmış bir kıssayı anlatmak­ tadır. Bu olayın övgüyle anlatılması, onun takip edilmesi gerektiğine işaret eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe nasıl merhamet gösterdiğini, köpeğin susuzluğunu giderinceye kadar mestiyle ona kuyudan nasıl su çıkardığını, ardından da Allah’ın onun bu yaptığını kabul ettiğini ve karşılığını verdiğini anlatıyor. Yüce Allah onu bağışladı ve onu cenne­ te koydu. Ashab radıyallahu anhum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e, bu hükmün İslam dinindeki geçerliliğini sorunca, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, her karaciğeri yaş olana, yani her canlı hayvana su vermede sevap olduğu cevabını veriyor. Bu durum, onu yedirme ve ona iyilik yap­ mada da geçerlidir.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, risaletindeki merhametinin genişliği.

2­ Hayvanlara iyi davranmak, günahların bağışlanma sebeplerindendir.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

3­ Su vermek/sulamak, Allah Teâlâ’ya yaklaştıran en büyük amellerdendir.

4­ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, “Her karaciğe- ri yaş olan(hayvan)da bizim için sevap vardır.” hadisinin genel manasını delil göstererek, müslüman olmayan kim­ seye de sadaka vermenin caiz olduğu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* “Toprağı yiyen” ne demektir?

* Adam, niçin köpeğe mestiyle su verdi?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed