Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

YİRMİ ALTINCI HADİS

Abdullah b. Şeddad, babası radıyallahu anhuma’dan, şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir yatsı namazında Hasan ile Hüseyin’i kucağında taşıya­ rak mescide geldi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ileriye geçti ve çocuğu yere koydu. Sonra namaz için tekbir aldı. Çocuk sırtında olduğu halde secde etti. Secdeyi çok uzat­ tı. (Babam dedi ki:) Başımı kaldırdım bir de ne göreyim:

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede, çocuk da onun sırtında. Tekrar başımı indirip secdeye döndüm. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, cemaat, “Ey Allah’ın Rasûlü! Sen namaz içindeki secdelerden birini o kadar uzattın ki, başına ya bir iş ya da bir vahiy geliyor zannet­ tik.” dediler.

Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Dediklerinizden hiçbiri olmadı fakat torunum sırtı- ma çıkmıştı. O ihtiyacını gidermeden secdeyi hemen bi- tirmeyi hoş bulmadım.” [Ahmed ve Nesâî rivayet etmiştir. Hâkim, hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zehebî de muvafakat etmiştir.]

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadiste, sahabeden biri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in çocuklara yönelik davranışındaki rıfkı/yumuşaklığı gösteren bir olayı rivayet ediyor. Hadise göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, secdede ve torunu sırtındayken müs­ lümanlara imamlık yapıyor ve torunu kendiliğinden inme­ dikçe onu indirmiyordu/bekliyordu.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in çocuklara olan şefkatinin mükemmelliği.

2­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ümmetine bu merhameti öğretmek için izlediği yol.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

3­ Secdeyi olduğundan daha fazla uzatmanın bir sakın­ cası yoktur.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdeyi niçin uzun tuttu?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed