Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

DOKUZUNCU HADİS

Ebu Bekir radıyallahu anh’dan, hicret hakkında şöyle de­ diği rivayet edilmiştir: “Biz yola çıkmıştık, Kureyş kabile­ si de bizi arıyordu. Atının üzerindeki Süraka b. Malik b. Cü’şum dışında onlardan hiç kimse bize yetişemedi. Ben, ‘Ey Allah’ın Rasûlü, bizi takip eden adam bize yetişti!’ dedim. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ‘Üzülme, şüphesiz Allah bizimle birliktedir!’ buyurdu.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, mübarek nebevî hicret yolculuğunun aşa­ malarından biridir. Bu hadiste, mübarek yolcular, Allah yolundaki imtihan sahnelerinden başka bir sahneye şahit oluyorlar. Süraka, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in öl­ dürülmesi için Kureyş’in koyduğu mükâfata yaklaşıyordu,

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

hatta bu mükâfattan sadece birkaç metre uzaktı. Derken yoldaşı Ebu Bekir radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında tekrar endişeye kapıldı. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kez daha, arkadaşının kalbindeki Allah’a tevekkül duygusunu tazeliyor: “Üzülme, şüphesiz Allah bizimle birliktedir!” Onun bu sözü, kardeşi Musa aleyhisselam’a, kavminin, “Eyvah yakalandık.” (Şuara, 61) dediğinde şunu söylemesine benziyordu: “Asla! Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir.” (Şuara, 62)

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Yüce Allah’ın kudreti ve Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’e olan yardımı: Allah, Kureyşlilerin, hem Rasûlü sallal- lahu aleyhi ve sellem’i öldürmek için evini kuşattıklarında hem de içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşının bulunduğu mağaranın üstüne geldiklerinde görme duyula­ rını (iki kez) kaybettirmişti.

Burada da Allah, Süraka adlı süvarinin görme duyusu­ nu alıyor ve ona, mucizelerini gösteriyor. Süraka, sabahle­ yin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i öldürmek için yola çıkmışken, akşam olduğunda onu savunan bir mücahide dönüşüyor!

2­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Rabbine olan güveninin mükemmelliği.

3­ Ebu Bekir es­Sıddîk radıyallahu anh’ın, Rasûlullah sallal- lahu aleyhi ve sellem için duyduğu endişenin büyüklüğü.

Sorular

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

* Hadis metnini ezberden oku.

* Süraka, niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i ve arkadaşını yakalamak istedi?

* Süraka’nın sabahki durumu, akşam hangi duruma dönüştü?

* Bu hadisten çıkarttığın sonuç nedir?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed