Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in Medîne’deki Yahudilerle
anlaşma yaptığından ve onlarla bir saldırmazlık paktı
imzaladığından bahsetmiştik. Ancak onlar o anlaşmayı çabuk
bozdular. Meşhur huyları olan anlaşma bozma, entrika
ve komplo düzenleme gibi şeylerle uğraşmaya başladılar.
Bedir savaşında, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in
Müslümanlarla meşgul olmasını suistimal etmeleri, Beni
Kaynuka Yahudilerinin entrikaları arasındaydı. Onlardan bazıları,
Müslüman bir kadına sataştılar. Çarşıda herkesin gözü
önünde kadının elbisesini açıp vücudunun görünmesine
sebep oldular. Kadın feryat etti, Müslümanlardan bir erkek
öfkelendi ve Yahudiyi öldürdü. Yahudiler de başına toplanıp
onu öldürdüler.

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem Bedir’den
döndü. Meydana gelen kötü olayı sormak için Yahudileri
çağırdı Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e ağır sözler söylediler.
Hatta anlaşma belgesini gönderip çarpışma hazırlığına
girdiler. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem onları kuşattı.
Müslümanlarla savaşamayacaklarını anlayınca, malları, çocuk
ve kadınlarıyla birlikte serbest bırakılmalarını istediler.
Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 141 sallallâhu aleyhi ve sellem
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem isteklerini kabul etti. Onları
Medîne’den kovdu. Müslümanlar onların kalelerinden birçok
silah ve malzeme ele geçirdiler.

Beni’n-Nadîr Yahudileri de anlaşmayı bozup Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem’i öldürmeye teşebbüs ettiler. Hicretin
dördüncü yılı, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem kan diyetini
ödemede yardımlarını istemek üzere Beni’n-Nadîr’e gitti. Bir
duvarın altında onlarla otururken, onu öldürmek için bir suikast
düzenlediler. Amr b. Cehhaş, Peygamber sallallâhu aleyhi
ve sellem’in üzerine değirmen taşını atacaktı.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e gökten haber geldi. O
da hemen kalkıp Medîne’ye dönmek üzere yola çıktı.
Arkasından Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem onları
Medîne’den Hayber’e sürdü. Eşyalarını altı yüz deveye yükleyerek
gittiler. Evlerini kendi elleriyle yıktılar ve Hayber’e doğru
hareket ettiler.

Beni Kureyza Yahudileri de daha önce anlaşmayı bozmuş,
Hendek savaşında Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’i
öldürmek üzere müşrikler ve kabilelerle anlaşmışlardı. Allah
kabileleri hezimete uğratıp darmadağın edince ve onlar
oradan ayrılınca, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Beni
Kureyza’yı cezalandırmak için üçbin kişiyle yola çıktı. Onları
ablukaya alıp sıkıştırdı. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den
kendileri hakkında Sa’d b. Muaz radıyallâhu anh’ın hüküm vermesini
istediler. Sa’d onların savaşma gücü olan erkeklerinin
öldürülmesine, kadın ve çocuklarının esir alınmasına, mal142
Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem
larının taksim edilmesine hükmetti. Erkeklerin boyunları vuruldu,
bazılarına da bu hüküm uygulanmadı.

Bu, Yahudilerin istediği bir hükümdü. Çünkü Evs’le alâkalarından
dolayı, kendilerine eğilim göstereceğini zannederek
kendileri hakkında Sa’d b. Muaz’ın hüküm vermesini
istemişlerdi. Böylece Yahudiler esirlerini bundan daha fazlasıyla
cezalandırıyorlardı. Tevrat’ta, Sayılar, İshah’ta (31/6–35)
aşağıdaki ifadeler vardır: İsrailoğulları, Medyen’in kadın ve
çocuklarını esir aldılar. Bütün hayvanlarını ve mülklerini gasbettiler.
Evleriyle birlikte bütün şehir ve kalelerini yaktılar.

Mûsâ öfkelenip: Bütün kadınları canlı mı bıraktınız? Şimdi
her erkek çocuğu ve cinsel ilişki sebebiyle bir erkeği tanıyan
bütün kadınları toplayın. Onları öldürün fakat cinsel ilişkiyi
bilmeyen kız çocuklarını, sizin için canlı olarak bırakın” dedi.
Mûsâ aleyhisselâm’ın bu toplu kırım hükmünü vermiş olduğuna
inanmıyoruz. Fakat onlar Tevrat’ı böyle tahrif ettiler. Onların
hükmü esirler hakkındaydı.(203)
(203) Bkz.: Rahmeten li’l-Âlemin, s. 125, 126; Lubabu’l-Hıyâr, s. 59, 67, 73.

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed