Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ümmetine karşı çok
müşfikti. İki şeyden birini seçme hakkına sahipse, en kolayını
seçerdi. Ümmetine kolaylık sağlamak ve onları sıkıntıya
sokmak istemediği için böyle yapardı. Bundan dolayı şöyle
buyurmuştur: “Allah beni, zorlayan ve sıkıntı veren olarak
göndermedi. Beni ancak kolaylaştıran bir öğretmen olarak
gönderdi.”(181)

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yüce
Allah refiktir. Rıfkı/yumuşak huyluluğu sever. Şiddete vermediğini
ona (yumuşak huyluluğa) verir.”(182)
Yine Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
“Yumuşak huyluluk hangi şeyde bulunursa onu süsler
(güzelleştirir). Hangi şeyde bulunmazsa onu kusurlu hale
getirir.”(183)
Yüce Allah Peygamber’ini merhametli ve şefkatli olmakla
nitelemiştir: “Size; sıkıntıya uğramanız kendisine ağır ge-
(181) Müslim.
(182) Ebû Dâvûd. el-Elbânî sahîh olduğunu söylemiştir.
(183) Müslim.

Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 125sallallâhu aleyhi ve sellem
len, size düşkün, iman edenlere şefkatli ve merhametli bir
peygamber gelmiştir.”(184)
Şu olay da onun ümmetine şefkatini gösterir:
Birisi Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e gelip:
- Allah’ın Rasûlü! Helak oldum, dedi. Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem:
- Seni helak eden nedir? dedi. Adam:
- Ramazanda (oruçluyken) hanımıma yaklaştım, dedi.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem:
- “Azat edecek bir köle bulabilir misin?” dedi.
Adam:

- Hayır, dedi. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem:
- “Peşpeşe iki ay oruç tutabilir misin?” dedi. Adam:
- Hayır, dedi. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem:
- “Altmış yoksulu doyurabilecek bir şey bulabilir misin?”
dedi. Adam:
- Hayır, dedi.
Sonra bir süre oturdu. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e
hurma dolu bir küfe getirildi. Adama:
- “Bunu sadaka olarak dağıt” dedi. Adam:
- Bizden daha fakire mi vereceğim? Şu iki dağ arasında
buna bizden daha muhtaç bir hâne yoktur, dedi. Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem yan dişleri görününceye kadar güldü ve:
- “Git, onu âilene yedir” buyurdu.(185)
(184) Tevbe, 128.
(185) Muttefekun aleyh.

126 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimizsallallâhu aleyhi ve sellem
Ramazan ayında gündüz âilesine yaklaşma hatasına
düşen adama, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in gösterdiği
şefkat ve merhamete bakınız. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem
devamlı ona şefkat gösteriyor, ona karşı cezanın şiddetini
kademe kademe indiriyordu. Sonunda durum ona, hatasına
kefaret olacak şeyi vermeye kadar vardı. Hatta ihtiyacı olduğu
için gelen hediyeyi alıp âilesine yedirmesine müsaade etti.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in bu şefkati ne kadar büyük,
Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in bu merhameti ne
kadar güzel!

Muâviye b. el-Hakem es-Sulemî şöyle anlatıyor: Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem ile birlikte (cemaatle) namaz kılarken,
birisi aksırdı. Ben de: Yerhamukellah (Allah sana merhamet
etsin) dedim. Cemaat gözlerini bana çevirip ters ters
bakmaya başladı. Ben: Ne bakıyorsunuz, ben ne yaptım? dedim.
Bu defa beni susturmak için ellerini bacaklarına vurmaya
başladılar. Sustum. Anam babam ona feda olsun! Ne önce,
ne sonra onun kadar güzel öğreten birisini gördüm. Vallahi,
beni ne azarladı, ne dövdü, ne de bana hakaret etti. Sadece
şöyle buyurdu:

“Namaz kılarken dünya kelâmı konuşmamalıdır. Namaz,
tesbih, tekbir ve Kur’ân okumaktır.”(186)
en-Nevevî şöyle demiştir: “Bu olayda, Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem’in, Allah’ın Kur’ân’da belirttiği gibi üstün ahlâkını,
onun cahile müsamahasını, merhametini ve şefkatinigörüyoruz. Ayrıca cahile müsamaha göstermede, ona güzelce
(186) Müslim.

Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 127 sallallâhu aleyhi ve sellem
öğretmede, nazik davranmada ve doğru olanı zihnine ulaştırmada
onun huy ve ahlâkına sahip olunması mesajı vardır.”
İnsanlara farz kılınacağı endişesiyle, visal orucunun tutulmasını
yasaklaması da Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in
ümmetine şefkatini gösterir.

Kendisinin Ramazanda mescitte üç gece veya daha fazla
namaz kılması ve arkasında birçok kişinin toplanmasından
sonra bu namazın insanlara farz kılınacağı korkusu da Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem’in ümmetine olan şefkatinin delilidir.
Şu olayda da onun ümmetine olan şefkatini görüyoruz:
Rasûlullah mescide girdi. İki direğin arasına bir ip çekildiğini
gördü: “Bu ip nedir?” diye sordu. Sahabîler: Bu, Zeyneb’in
(bnt. Cahş) ipidir. Zeyneb (namazda ayakta durmaktan) yorulduğunda,
bu ipe tutunur, dediler. Peygamber sallallâhu aleyhi
ve sellem: “İpi çözün, sizden birisi zinde ve güçlü olduğunda
namazı (ayakta) kılsın. Yorulunca da hemen otursun (oturarak
tamamlasın).”(187)
(187) Muttefekun aleyh.

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed