Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i Sevmek

Peygamberimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’i sevmek,
imanın gereklerindendir. Müslüman, Peygamberini nasıl
sevmez? Çünkü o, nur ve iman yoluna ulaşmasının sebebidir?
Küfür ve ateşten kurtuluşunun sebebidir.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
“Ben size, çocuğunuzdan, babanızdan ve bütün insanlardan
daha sevimli olmadıkça iman etmiş olmazsınız.”(122)
Hatta Peygamber sevgisi, insanın kendisine duyduğu
sevgiyi geçemez.

 Nitekim Ömer b. el-Hattâb radıyallâhu anh, Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem’e şöyle demişti: “Allah’ın Rasûlü! Kendim
hariç, sen bana her şeyden daha sevimlisin.” Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem: “Hayır, canım elinde olan Allah’a yemin
olsun ki, ben sana kendinden sevimli olmadıkça, tam iman
etmiş olmazsın” diye cevap verdi. Ömer ona: Vallahi, şimdi
sen bana kendimden daha sevimlisin, deyince: “Şimdi oldu
Ömer!”(123) Yani şimdi anladın ve gerekeni söyledin, dedi.
Herkes, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i sevdiğini iddia
(122) Muttefekun aleyh.
(123) Buhârî.

 82 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem
ediyor, bid’atçiler sevdiğini iddia ediyorlar, kabirlerden medet
umanlar, büyücüler ve hokkabazlar sevdiklerini iddia ediyorlar,
hatta birçok fâsık ve fâcir dahi onu sevdiğini iddia ediyor.
Fakat mesele sevme iddiası değil, gerçekten sevmedir, çünkü
emrettiğini tutmak, yasakladığından sakınmak bid’atlere değil,
ancak dinine göre yüce Allah’a kulluk etmek, Peygamber’i
sevmenin gereklerindendir. Bundan dolayı Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin hepsi
cennete girecektir. Yüz çevirenler müstesna.” Allah’ın Rasûlü!
Yüz çevirenler kimlerdir? dediler. “Bana itaat eden, cennete
girer. Bana isyan eden, yüz çevirmiştir” buyurdu.

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i sevmek, mevlit ve
matem törenleri düzenlemek, onu methetmek ve övmek için
kasîdeler söylemek ve yazmak değil, sünnetiyle amel etmek,
dinine saygı göstermek, uygulamasını hayata geçirmek, onu
ve sünnetini korumak, onun verdiği haberi tasdik etmek, ondan
bahsedildiğinde heybet ve vakarını tahayyül etmek, anıldığında
salât getirmek, dine bid’at getirilmemesi, ashâbının
sevilmesi ve onlardan yana olunması, fazilet ve üstünlüklerinin
tanınması, sünnetine düşmanlık yapana veya getirdiklerine
aykırı davranana, sünnetini rivâyet edenlerin derecelerini
düşürene buğzetmektir. Bunlardan birine aykırı davranan
herkes, aykırılığı kadar, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem sevgisinden
uzak olur.

Meselâ, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
“Kim bizim şu işimizde (dinimizde) bulunmayan bir şey
ortaya koyarsa, o kabul edilmez.”(124)
(124) Muttefekun aleyh.
Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 83 sallallâhu aleyhi ve sellem
Yine şöyle buyuruyor:
“Dinde sonradan ortaya çıkarılan şeylerden sakının. Her
sonradan ortaya çıkarılan bid’attir.”(125)
Bid’atlerle ilgili bu uyarıya rağmen, bazı insanlar gelip
Allah’ın dininde olmayan şeyleri (bid’atler) çıkarırlar, bunların,
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e duydukları sevginin
delillerinden olduğunu iddia ederler hatta ona iftira edebilirler,
hadis uydurup onu, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e
nispet ederler ve: Biz onun için yalan söyledik ve ona iftira
etmedik, derler. Bu, en büyük yalan, iftira ve en çirkin sapıklıktır.
Çünkü Yüce Allah’ın dini, mükemmeldir, onların yalan
ve saçmalıklarına ihtiyacı yoktur.

 Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashâbına sövülmesini
yasaklaması da, bu türdendir.
O şöyle buyurmuştur: “Ashâbıma sövmeyin! Biriniz Uhud
dağı kadar altını sadaka olarak verse, onların verdiği bir avuç
sadakaya ve yarısına erişemez.”(126)
Buna rağmen bazı kimseler Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve
sellem’in ashâbına sövüyor, Ebû Bekir ve Ömer’e lânet ediyorlar,
Allah’ın kitabında temize çıkardığına, mü’minlerin annesi
temiz ve pâk Âişe’ye iftira ediyorlar ve kendilerinin bunu
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e duydukları sevgiden dolayı
ve ehl-i beytini savunmak için yaptıklarını söylüyorlar.
Kendisinin aşırı övülmesini yasaklaması da bu türdendir.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
(125) Sünen’lerde rivâyet edilmiştir.
(126) Muttefekun aleyh.

84 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem
“Hıristiyanların Meryem Oğlu’nu övdükleri gibi, beni aşırı
övmeyin. Ben sadece Allah’ın kuluyum. Allah’ın kulu ve elçisi
olduğumu söyleyin.”(127)
Bu açık yasağa rağmen ehl-i kitabın adetlerini benimseyen
bazı insanlar kalkar, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e,
sadece yüce yaratıcıya uygun düşen nitelikler verirler. Ondan
rızık, hastalara şifa, tehlikelerden kurtuluş ve sadece Allah’tan
istenen başka şeyler isterler. Sonra da bunun, Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem’e duydukları sevginin delillerinden olduğunu
iddia ederler. Doğrusu bu, cehalet, şirk, Allah’a ve elçisine
karşı çıkmanın delillerindendir.
(127) Buhârî.

//

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed