Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Peygamber ve Kadın(2)

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, kocaları, hanımları
için harcamada bulunmaya teşvik etmiştir: “Allah rızası için
yapacağın her harcamadan dolayı ecir kazanacaksın, eşinin
ağzına verdiğin lokma sebebiyle bile.”(97) Hatta Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem, âileye yapılan harcamayı, kişinin yaptığı
harcamaların en iyisi ve en üstünü yapmıştır.
O şöyle buyurmuştur. “En değerli para, kişinin âilesi için
harcadığı paradır.”(98)

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
“Kişiye hanımına içirdiği sudan dolayı ecir verilir.”(99)
el-Irbâz b. Sâriye bu hadisi duyunca, hemen su alıp
hanımına getirdi ve ona içirdi. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve
sellem’den duyduğunu ona anlattı.
Böylece Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, ashâbına, hanımlara
iyi davranmalarını, onlara merhamet ve şefkat göstermelerini,
her türlü iyiliği yapmalarını ve örfe göre onlara
harcamada bulunmalarını öğretmiştir.
(97) Muttefekun aleyh.
(98) Müslim.
(99) Ahmed. el-Elbânî hasen olduğunu söylemiştir.

66 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem kadınlara güzel davranmanın,
kişinin asaletine ve iyi bir karaktere sahip olduğuna
delil saymıştır: “Sizin, en iyileriniz, hanımlarına iyi
olanlarınızdır.”(100) Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, kişinin
eşine karşı hoşnutsuzluk göstermesini yasaklamıştır:
“Mü’min bir erkek, mü’min eşine buğzetmesin. Onun bir huyunu
beğenmiyorsa, başka bir huyunu beğenebilir.”(101)
Böylece Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, erkeklere,
kadın konusunda olumlu şeylere ve güzel davranışlara bakmalarını,
hataları ve olumsuzlukları görmezden gelmelerini
emrederdi. Çünkü olumsuz davranışlara bakmak ve uzun
süre bunu devam ettirmek, eşler arasında nefret ve kine sebep
olur.

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem kadınların dövülmesini
de yasaklamıştır: “Allah’ın kulları olan kadınları dövmeyin.”(102)
Kadınlara kötülük edenleri şöyle tehdit etmiştir:
“Allah’ım! Şahit ol! İki zayıfın hakkına dikkat edilmesi
için insanları uyarıyorum. Bunlar: Yetim ve kadındır.”(103) Yani
Allah bunlara zulmedene, dünyada ve âhirette cezasını mutlaka
verir.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem erkeklerin, eşlerinin sırlarını
ifşa etmelerini yasaklamıştır. Aynı şekilde kadınlar da
kocalarının sırlarını ifşa etmekten men edilmişlerdir. Bu konuda
şöyle buyurmuştur: “Kıyâmet gününde, Allah katında
(100) Ahmed, Tirmizî.
(101) Müslim.
(102) Ebû Dâvûd.
(103) Ahmed, İbn Mâce.

Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 67 sallallâhu aleyhi ve sellem
derecesi en kötü olacak insanlardan birisi karısı ile beraber
olup da sonra onun sırrını yayandır.”(104)
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in kadına değer verdiğini
gösteren delillerden birisi de şudur: O, erkeklerin hanımları
hakkında kötü zanda bulunmalarını ve onlarda kusur
aramalarını yasaklamıştır. Cabir radıyallâhu anh şöyle rivâyet
etmiştir: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem erkeğin yolculuktan
geceleyin gelerek âilesinin yanına girmesini, ihanet edip
etmediklerini anlamak istemesini veya kusurlarını araştırmasını
yasakladı.”(105)

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem hanımlarına karşı son
derece yumuşak ve nazik davranırdı. el-Esved şöyle dedi:
Âişe radıyallâhu anhâ’ya: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem âilesi
arasında ne yapardı? diye sordum. Âişe: Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem ev işlerine yardım eder. Namaz vakti gelince,
kalkar namaza giderdi.”(106)
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem eşlerini memnun etmeye
çalışır, tatlı, güzel ve yumuşak sözler söyleyerek onlarla
şakalaşırdı.
Bununla ilgili olarak, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in
Âişe’ye şöyle söylediği rivâyet edilmiştir: “Ben senin bana öfkeli
olup olmadığını bilirim. Âişe: Allah’ın Rasûlü! Bunu nasıl
bilirsin? diye sordu. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem: “Bana
öfkeli değilsen; Tamam! Muhammed’in Rabbine yemin olsun!
(104) Müslim.
(105) Muttefekun aleyh.
(106) Buhârî.

68 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimizsallallâhu aleyhi ve sellem
dersin. Öfkeliysen: Hayır! İbrahîm’in Rabbine yemin olsun!
dersin” diye cevap verdi. Âişe: Evet, vallahi, Allah’ın Rasûlü!
Sana öfkeliysem, konuşurken adını söylemem dedi.(107) Âişe
şunu demek istiyordu: Sevgin, kalbimde devamlı duruyor,
onda bir değişiklik olmuyor.

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem eşi Hadîce’yi radıyallahu
anhâ ölümünden sonra bile unutmamıştı. Enes’in rivâyet
ettiğine göre, Peygamber’e sallallâhu aleyhi ve sellem hediye
getirildiğinde; “Şunu falan kadına götürün, o Hadîce’nin arkadaşıydı”
derdi.(108) Bu, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in
kadına gösterdiği saygıydı. Kadın özgürlüğünü savunanlar!
Siz bunun neresindesiniz?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed