Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

On İkinci Konu Kurbanlar, Hedy ve Akika Kurbanları Hakkındaki Sünneti[1] 

A- Hedy Kurbanı Hakkındaki Sünneti:1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacda kurban olarak hem davar, hem deve kesti. Hanımları adına hacda sığır kurban etti. Hem ikameti esnasında, hem haccında, hem de umresinde kurban kesti.
2. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünneti kurbanlık davarı damgalamak değil, boyunlarına kur-banlık nişanı takmaktı. İkamet halinde iken, hacda ke-seceği kurbanı gönderdiği vakit, ihramlı için haram olan şeyler ona haram olmazdı.

3. Hac kurbanı olacak deveyi sevk ettiğinde boyun-larına kurbanlık nişanı takar ve onları damgalardı. Sağ hörgüçlerini kan akacak şekilde biraz yarardı.
4. Hac kurbanını gönderdiği vakit götüren kişiye, kurbanlıklardan herhangi birisi ölmek üzere olursa onu kesmesini, sonra pabucunu kanına bulamasını ve hay-vanın yan tarafına koymasını emreder, kendisi yemez ve arkadaşlarının da yememesini emreder ve sonra onun etini kendisi taksim ederdi.

5. Hac kurbanından devede ve sığırda ashabından yedi kişinin ortak olmasını sağlardı.
6. Hac kurbanın, götüren kişinin, ihtiyaç duyduğu vakit başka bir şey buluncaya kadar uygun tarzda kur-banlık hayvana binmesini mubah saymıştı.
7. Deveyi sol ayağı bağlanmış olarak ayakta keser-di. Kesim esnasında besmele çeker ve tekbir getirirdi.
8. Kendi kurbanını kendi eliyle keser, bazılarını da vekiline kestirirdi.
9. Davar keseceği zaman ayağını hayvanın boy-nunun yan tarafına basar, sonra besmele çeker, tekbir getirir ve boğazlardı.

10. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerek kur-banlarından, gerekse hac kurbanlarından yemelerini ve azık edinmelerini ümmetine mubah kılmıştı.
11. Hac kurbanlarının etlerini bazen paylaştırır, bazen de “dileyen kendisine parça ayırabilir” buyururdu.
12. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umre kurba-nını Merve tepesinde, kıran haccının kurbanını ise Mi-na’da keserdi.
Hac kurbanını ihramdan çıkmadıkça asla kes-mezdi. Güneş doğmadan ve şeytan taşlamadan önce de kesmezdi. Güneş doğmadan kurban kesimine asla izin vermemiştir.
 
B- Kurbanlar Konusundaki Sünneti:[2]1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban kes-meyi hiç terk etmezdi. İki koç kurban ederdi. Onları da bayram namazını kıldıktan sonra keserdi. Şöyle dedi: “Teşrik günlerinin hepsi kurban kesim günüdür.” (Ah-med).
2. Bayram namazından önce kurban kesen kim-senin kestiği hayvanın kurban olmayacağını, sadece ailesine et yedirmiş olacağını haber verdi. (Buhârî ve Müslim).
3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına da-var cinsinden, altı ayını tamamlamış olanlarını, diğer-lerinden de sığırların iki yaşını tamamlayıp üçe gi-renlerini, develerin ise beş yaşını tamamlamış olanlarını kurban etmelerini emretti.

4. Kurbanlık hayvanı seçer, iyisini araştırır ve ayıpsız olmasına özen gösterirdi. Kulakları kesik, boy-nuzu kırık, tek gözlü, topal veya ayağı kırık ve çok zayıf, güçsüz hayvanların kurban edilmesini yasakladı. Gözünün ve kulağının sağlamlığına bakılmasını em-retti.
5. Kurban kesmek isteyen kimseye, Zilhicce ayının ilk on gününe girdiği andan itibaren hayvanın tüyünden ve derisinden bir şey almamasını emretti.
6. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını musallada keserdi.
7. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine göre kurbanlık bir koyun hem kesen adam adına, hem de sayıları çok bile olsa aile fertleri adına yeterli olur.
 
C- Akika Konusundaki Sünneti:[3]1. Sahih yolla rivâyet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her çocuk akikası kesilinceye kadar rehindir. Doğumunun yedinci günü onun adına kurban kesilir, çocuğun başı tıraş edilir ve adı konulur.” (Ebu Dâvûd, Tirmizî, Nesâî).
2. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu-yurdu: “Erkek çocuk için iki, kız çocuğu için bir koyun kurban kesilir.” (Ebu Dâvûd, Nesâî)
 

 
--------------------------------------------------------------------------------

[1]   Zâdu’l-Me‘âd (2/285)
[2]   Zâdu’l-Me‘âd (2/289).
[3]    Zâdu’l-Me‘âd (2/296).

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed