ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Latest image

Islamic Education research network launched at University of Warwick

Attached images

الامين العام المساعد الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته

Your browser is not able to display this multimedia content.

Problems viewing videos?
Download latest Windows Media Player
Download the plug-in for Firefox

Blessings of the mission of Muhammad peace be upon him to mankind –
Session 3 of a lecture delivered at  central mosque London by Dr. Khaled
Al-Shaya - Assistant Secretary General of Global Commission for
introducing The Messenger peace be upon him, in the month of Muharram
1433 AH
Lecture is in arabic followed by English translation

Download