ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Latest image

Islamic Education research network launched at University of Warwick

Attached images

mohammad
mohammad

Ibn Ômar (que Deus o tenha em Sua glória) relatou que Saad Ibn

Ubáda ficou doente. O Profeta (Deus o abençoe e lhe dê paz) foi visitá

lo

juntamente com Abdel Rahman Ibn Auf, Saad Ibn Abi Waccas e

Abdullah Ibn Mass’ud (que Deus o tenha em Sua glória). Quando entrou,

encontrou-o agonizando. Perguntou: “Já faleceu?” Responderam: “Ainda

não, ó Mensageiro de Deus.” O Profeta (Deus o abençoe e lhe dê paz)

chorou e as pessoas presentes choraram também, Ele disse: “Fiquem

sabendo que Deus não atormenta por causa da lágrima, nem por causa

da tristeza do coração, mas por causa disso” e indicou a língua.

813