El profeta de la misericordia Site

Liga del Mundo Islámico - Organismo Mundial para la Presentación del Mensajero

síganos

Find El profeta de la misericordia Site on TwitterFind El profeta de la misericordia Site on FacebookFind El profeta de la misericordia Site on YouTubeEl profeta de la misericordia Site RSS feed

Última imagen

Islamic Education research network launched at University of Warwick

dichos del Profeta

Mensaje del Profeta

  • Relató la madre de los creyentes ‘Aishah (que Allah esté complacido con él) que el Mensajero de Alá (la paz sea con él) dijo: “Quien innove en esté nuestro asunto (nuestra religión), algo ajeno al mismo, será rechazado (su obra)”. En la narración de Muslim: “Quien realice una obra, la cual no le hayamos ordenado, le será rechazada”. (Transmitido por Bujari y Muslim)

Imagen aleatoria

Guidée du Prophète (Paix et bénédiction d’Allah sur lui)

YİRMİ DÖRDÜNCÜ HADİS

Câbir b. Abdillah radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Veda haccı hutbe­ sinde şöyle buyurdu: “...Şüphesiz kanlarınız ve malları- nız, şu ayınızda, şu gününüzde ve şu beldenizde nasıl haramsa birbirinize öylece haramdır.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in haccı, hicretin onuncu yılındaydı. Onun haccı, evrensel bir toplantıydı. Daha önce bir araya gelmemiş çok sayıda müslüman, bu hacda toplandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanî, ekonomik ve toplumsal ilişkilerde İslam’ın genel prensip­ lerini ilan etmek için bu haccı seçti. Bu büyük hac döne­ minde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hutbesinin bir

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

bölümünde şöyle buyuruyor: “Şüphesiz kanlarınız ve mallarınız birbirinize haramdır.” Yani, kesin bir şekilde haram kılınmıştır. “Şu gününüzde nasıl haramsa,” yani Arafat vakfesi gününde. “Şu ayınızda nasıl haramsa,” yani Zilhicce’de. “Şu beldenizde nasıl haramsa,” yani Mekke’de. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, kanları ve malları, haramlık konusunda bu şeylere benzetmesinin ne­ deni, Arapların, Arafat, Zilhicce ve Mekke’nin kutsallığının ihlal edilmesini hiçbir durumda kabul etmemesinden dola­ yıdır.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, İslam’da insan hakları genel ilkeleri ilan etmek için uygun zamanı ve me­ kanı seçmesi.

2­ Mallar, kanlar ve namusların kutsal olduğunun pe­ kiştirilmesi.

3­ Bilginin verilmesinde, en iyi metodları seçmenin önemi.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Veda Haccı ne zamandı?

* Hutbenin bu bölümünün içerdiği insan haklarından

en öne çıkan husus hangisidir?