仁爱先知的 网站

穆斯林世界联盟 -关于介绍贵先知穆罕默德及其追随者的世界机

siyerle ilgili kırk hadis

Hidayete ulaştıran rahmet, eşsiz nimet, yarattıkları­ nın en hayırlısı, seçilmiş rasûl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i göndererek insanlığa ikramda bulunan Allah’a hamd olsun. O, bizim peygamberimiz ve önderimiz Muhammed b. Abdullah’tır. Allah’ın salât ve selâmı, O’na, onun ehl­i beytine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolu üzere gi­ denlere olsun.

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyet­ lerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmran, 164)

Salât ve selâm, peygamberlerin ve rasûllerin sonuncu­ suna, Allah’ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği ve bütün insanlığın önderinin üzerine olsun. Allah’ın salât ve selâmı, O’na, âline ve tüm ashabına olsun.

indir