Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Loading...
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, Rabîulevvel ayında
pazartesi günü doğmuştur. Rabîulevvelin ikisinde, sekizinde,
onunda ve on ikisinde doğduğu söylenmiştir.
İbn Kesîr şöyle demiştir: Doğrusu, onun fil yılında doğduğudur.
Bunu, Buhârî’nin hocası İbrahîm b. el-Munzir, Halîfe
b. Hayyât ve başkaları ittifakla söylemişlerdir.
Siyer âlimleri şöyle demişlerdir: Âmine ona hamile kalınca:
Ona ait hiçbir ağırlık hissetmedim, demiştir. Doğunca,
onunla birlikte doğuyla batının arasını aydınlatan bir ışık çıkmıştır.

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in Fazîletleri

Peygamber’imizin faziletleri ve övgüye değer yönleri çoktur. İşte bunlardan bazıları:

 1- Allah’ın ona nispet ettiği güzel huy ve güzel özellikler. Allah onun hakkında şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz sen büyük bir ahlâka sahipsin.”(67)

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ben ancak, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”(68) 2- Allah’ın onda bulunduğunu haber verdiği, ümmetine ve bütün insanlara olan merhamet ve şefkati. Nitekim âyetlerde şöyledir:

Hayvanlara ve Cansızlara Merhameti
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in merhameti, muvahhid
Müslüman şöyle dursun, kâfiri bile içine alacak genişlikte
olduğunu daha önce belirtmiştik. Burada şunu ilave ediyoruz:
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in rahmet ve merhameti insan
türünü geçmiş, hayvan ve cansızları da içine almıştır.
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Birisi
yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyu buldu ve inip su
içti, sonra dışarı çıktı. Dışarıda dilini sarkıtarak soluyan, susuzluktan
toprağın nemini yalayan bir köpekle karşılaştı. Benim
gibi bu da susamış, dedi. Hemen kuyuya inip ayakkabısını su
ile doldurdu, ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğin susuzluğunu
giderdi. Bu yüzden Allah onu övdü ve bağışladı. Oradakiler:

Düşmalarına Merhameti
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem bütün insanlığa rahmetti.
Yüce Allah onu böyle nitelemişti: “Seni ancak âlemlere
rahmet olarak gönderdik.”(56)
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
“Ben ancak rahmet olarak gönderildim.”(57)
Onun rahmeti (merhameti) mü’min, kâfir herkeseydi.
İşte buna bir örnek: et-Tufeyl b. Amr ed-Devsî, kabilesi
Devs’in hidâyete ermesinden ümidini kesip, Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem’e gider ve:
- “Allah’ın Rasûlü! Devs, kâfir oldu, baş kaldırdı. Onlar
hakkında Allah’a beddua et” der.
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem kıbleye yönelip ellerini
kaldırdı.

Peygamberlerden Alınan Söz Ve Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in Müjdelenmesi

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Allah peygamberlerden ahit almıştı: And olsun ki size
kitap, hikmet verdim, sizde olanı tasdik eden bir peygamber
gelecek, ona mutlaka inanacaksınız ve ona mutlaka yardım
edeceksiniz, ikrar edip bu ahdi kabul ettiniz mi? demişti. Onlar:
Kabul ettik, demişlerdi. Allah da: Şahit olun, ben de sizinle
beraber şahitlerdenim demişti. Bunun ardından yüz çeviren
var ya, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir.”(47)
Ali b. Ebî Tâlib ve amcasının oğlu İbn Abbâs radıyallâhu
anhumâ şöyle demişlerdir: Allah, gönderdiği peygamberlerden
her birinden mutlaka onun için ahit almıştır. Allah, o
peygamber sağken Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’i gönderseydi,
o mutlaka ona inanacak ve yardım edecekti. Onlara,
ümmetlerinden de söz almayı emretti.

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Doğruluğu ve Güvenilirliği

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, peygamber olmadan
önce de milleti arasında doğruluk ve güvenilirliğiyle meşhur
olmuştu. Aralarında el-Emîn (güvenilen, dürüst) diye tanınıyordu.
Bu, doğruluk, güvenilirlik ve iyi özelliklerde, ancak en
son noktaya ulaşana verilen bir lâkaptır.
Düşmanları da onun bu özelliğini itiraf etmişlerdir. Mesela
Ebû Cehil, Peygamber’e düşman olmasına ve onu yalanlamasına
rağmen onun doğru olduğunu biliyordu. Bundan
dolayı, birisi ona: Muhammed, doğru mudur, yalancı mıdır?

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Şerefli Soyu ve Aslının Temizliği

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Soyu Künyesi Ebu’l-Kâsım’dır. Babası, Abdullah; dedesi Abdulmuttâlib’tir. Öbür dedeleri sırasıyla şunlardır: Hâşim, Abdumenaf, Kusay, Kilâb, Murra, Kâb, Luey, Galib, Fihr, Mâlik, en-Nadr, Kinâne, Huzeyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Nizar, Ma’ad ve Adnan. İttifakla belirtilen soyu budur. Adnan’ın, İsmail aleyhisselâm’ın çocuklarından olduğunda da ittifak edilmiştir. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in İsimleri Cubeyr b.

ramazan

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, âilesiyle cinsel ilişkisi sebebiyle cünüp olarak sabaha erişmişse, fecirden yani ezandan sonra gusül abdesti alıp orucunu tutardı. O, Ramazanda oruçluyken bazı hanımlarını öperdi.(36) Oruçlunun öpmesini, su ile ağzı yıkamaya (mazmaza yapmaya) benzetirdi. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Unutarak Yeyip İçen Kimse Hakkındaki Uygulaması Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem unutarak yiyip içen kimseye orucu kaza ettirmezdi.

Ramazan

[size= 21.3333339691162px; line-height: 22.8266677856445px]İmam İbnu’l-Kayyim rahimehullah şöyle demiştir: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem orucu açmakta acele eder ve buna teşvik ederdi; sahura kalkar ve buna teşvik ederdi; sahuru geciktirir ve buna teşvik ederdi. Orucu hurmayla açmaya teşvik ederdi, hurma yoksa su ile açılmasını tavsiye ederdi. Bunu teşvik etmesi, onun ümmetine karşı çok müşfik olmasından ve onların iyiliğini düşünmesinden kaynaklanıyordu.

Allah tebâreke ve teâlâ, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i göndermekle ve onun risâlet güneşinin doğmasıyla bize büyük bir ikrâm ve lütufta bulunmuştur. O şöyle buyurmuştur: “Allah, iman edenlere; âyetlerini okuyan, onları arıtan, onlara kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle (büyük bir) iyilikte bulunmuştur. Hâlbuki onlar, önceleri apaçık sapıklıkta idiler.”(7) Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in, üzerimizde, yerine getirmemiz, dikkat etmemiz, ihmal etmememiz veya basite almamamız gereken birçok hakkı vardır. İşte bu haklardan bazıları:

çoklu dil sitesi

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed