Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

kirk oturumda sevgili peygamberimiz

Birinci Oturum Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem’in Hakları -1-

Allah tebâreke ve teâlâ, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i göndermekle ve onun risâlet güneşinin doğmasıyla bize büyük
bir ikrâm ve lütufta bulunmuştur. O şöyle buyurmuştur: “Allah, iman edenlere; âyetlerini okuyan, onları arıtan, onlara kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle
(büyük bir) iyilikte bulunmuştur. Hâlbuki onlar, önceleri
apaçık sapıklıkta idiler.”(7)