Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

DÖRDÜNCÜ HADİS

Câbir b. Semure’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ben Mekke’de bir taş biliyorum ki, o, ben pey- gamber olarak gönderilmeden önce bana selam verir- di. Ben o taşın nerede olduğunu şimdi de biliyorum.” [Müslim]

Hadisin Kısa Anlamı

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in risaletini haber ve­ ren müjdelerden biri şudur:

Taş, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletle gönderil­ meden önce, “Peygamber” lafzını kullanarak “es­Selâmu aleyke ya Rasûlallah! / Selâm üzerine olsun ey Allah’ın Rasûlü!” diyordu.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

24

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in risaletini haber veren müjdelerden biri de taşın, ona, peygamber olacağını biliyormuşcasına selâm vermesidir.

2­ Onlar için gerçekleşen mucizelerle peygamberlerini desteklemesi, Allah Teâlâ’nın kanunlarındandır.

3­ Dilsiz bir taşı konuşturanın, peygamberler gönder­ meye ve bilinmeyen birtakım şeyleri onlara bildirmeye de gücü yeter.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Taş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e nerede selâm veriyordu?