Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem yirmi beş yaşındayken
Hadîce ile evlendi. Hadîce ise kırk yaşındaydı. Rasûlullah sallallâhu
aleyhi ve sellem, Hadîce’nin uşağı Meysere ile birlikte onun
kervanını Şam’a götürmüştü. Meysere onun, kendisini hayran
bırakan halini, sahip olduğu doğruluk ve güvenilirliğini
gördü. Dönünce gördüklerini hanımefendisine haber verdi.
Bundan dolayı Hadîce onunla evlenmek istedi ve Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem onunla evlendi.
 


Hadîce radıyallâhu anhâ, hicretten üç yıl önce öldü. Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem, altmış beş yaşında ölünceye kadar,
başkasıyla evlenmeden, yirmi beş yılını onunla geçirdi. Hadîce
vefat ettiğinde, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem elli yaşlarındaydı.
Ondan sonra, birçok hikmet ve üstün amaçlarla birçok
kadınla evlendi. Bu, bazı müsteşrik ve İslâm düşmanlarının,
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in zevk peşinde koşan şehvetperest
birisi olduğu iddiasını yalanlamaktadır. Çünkü nasıl
böyle olabilir? O, kendisinden on beş yaş büyük bir kadınla,
ölünceye, gençlik çağı ve şehevî gücü gidinceye kadar başkasıyla
evlenmeden yirmi beş yılını geçirmiştir. Şehevi gücü, bu
uzun dönemde sönüktü de, elli yaşına geldikten sonra, birden
ortaya mı çıkmıştı? Akıllı birisi bunu asla söyleyemez.
Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz 59  sallallâhu aleyhi ve sellem
 


Batılı birçok bilgin ve düşünür bu görüşü reddetmişlerdir.
İtalyan bayan araştırmacı Dr. Laura Veccia Vaglieri şöyle
demiştir: Cinsel isteğinin en güçlü olduğu gençlik yıllarında,
İslâm’dan önce, toplumsal bir kurum olarak evliliğin kaybolduğu
veya kaybolmak üzere olduğu, çok evliliğin kural olduğu,
boşamanın son derece kolay olduğu, Arap toplumu gibi
bir toplumda yaşamasına rağmen, Muhammed sadece bir
tek kadınla üstelik yaşı kendisininkinden çok fazla olan Hadîce
ile evlenmiş ve yirmi beş yıl, ona karşı sâdık ve onu seven
bir eş olarak kalmış, Hadîce vefat edinceye kadar evlenmemiş,
ancak elli yaşına geldikten sonra evlenmiştir.
Bu eşleriyle her evliliğinin, sosyal ve siyasî bir sebebi vardı.
Çünkü evlendiği kadınlar arasında takva sahibi kadınları
onurlandırmayı ve İslâm’ın yayılması için yeni bir yol açmak
arzusuyla bazı başka sülale ve kabilelerle soy alakaları kurmayı
amaçlıyordu.
 


Âişe dışında, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem hiçbir
bâkire ve genç kadınla ile evlenmemiştir. Bu mu şehvetine
düşkünlük!
O, bir insandı, ilah değildi. Onu yeniden evlenmeye sevkeden,
çocuk isteği olabilirdi. Çünkü Hadîce’nin dünyaya getirdiği
çocuklar ölmüşlerdi.
Geliri fazla olmadığı halde omzuna büyük bir âilenin
yükünü almıştı. Ancak bütün hanımlarına, her zaman, tamamen
eşit davranmaya çalışmıştır. Hiçbir zaman hanımlarından
birine farklı davranmaya kalkmamıştır.
60 Kırk Oturumda Sevgili Peygamberimiz  sallallâhu aleyhi ve sellem
 


O; hiç kimsenin birden fazla evlenmelerine itiraz etmediği
Mûsâ ve diğer önceki peygamberlerin sünnetini uygulamaya
çalışmıştır. Bunun nedeni, Muhammed sallallâhu aleyhi
ve sellem’in âile hayatı hakkında her şeyi bildiğimiz halde, onların
günlük hayatlarının detaylarını bilmememiz mi dir?”(86)
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Eşleri
Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem, Hadîce’nin vefatından
sonra, önce Sevde bnt. Zem’a’yla sonra da Ebî Bekr es-
Sıddîk’ın kızı Âişe radıyallahu anhâ ile evlenmiştir. Âişe’den
başka bir bakireyle de evlenmemiştir. Sonra Ömer b. el-
Hattâb’ın kızı Hafsa ile evlenmiştir. Daha sonra Zeyneb bnt.
Huzeyme b. el-Haris, Ummu Seleme (Hind bnt. Umeyye),
Zeyneb bnt. Cahş, Cuveyriye bnt. el-Haris ve Ummu Habîbe
ile evlenmiştir. Hayber’in fethinden hemen sonra Safiyye
bnt. Huyey’le sonra da Meymûne bnt. el-Hâris’le evlenmiştir.
Meymûne, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in son evlendiği
eşidir.
(86) Dr. ‘Imâduddin Halîl, Kalu ‘ani’l-İslâm, s. 120–121. Laura Veccia Vaglieri’nin
“Difâ’un ‘ani’l-İslâm” adlı kitabından naklen.