Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

m026.jpg

“Ta. Ha. Sana Kur’an’ı sıkıntı çekmen için değil, Allahtan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. O, yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir. Çok merhametli olan Rahman Allah, arş’a egemendir. Göklerde, yeryüzünde ve bu ikisi arasında bulunan varlıklarla toprağın altında olanların tümü O’nundur. Sözü açıktan söylersen söyle! Unutma ki O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O’nundur.” (Taha, 1-7)

“Kuşluk vaktine ve ıssızlaştığında geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı..Ahiret senin için dünyadan daha iyidir. Yakında Rabbin sana verecek Sen de hoşnut olacaksın. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulupta yol göstermedi mi? Seni yoksul bulupta zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme. İsteyeni de sakın azarlama. Ve Rabbinin nimetini şükranla an.” (Duha Sûresi)

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük iyilik sahibidir.” (Alak, 1-5)

 “Asra yemin ederim ki inanıp inançlarının gerektirdiği iyi işleri yaparak, birbirlerine doğruyu ve sabrı öğütleyenler dışında bütün insanların zamanı eksilmektedir.” (Asr Sûresi)

 

Ahlak Esasları

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkin bir davranış ve gerçekten çok kötü bir yoldur.” (İsra, 32)

İnanan erkeklere, gözlerini sakınmalarını ve namuslarını korumalarını söyle. Bu, onlar için daha temiz bir davranıştır. Allah onların yaptıklarından kesinlikle haberdardır.” (Nûr, 30)

“Yeryüzünde büyüklük taslayarak gezme. Ne gücünle yeri yarabilir ne de boyunla dağlara ulaşabilirsin.” (İsra, 37-38)

“Sabah akşam Rablerine, O’nun hoşnutluğunu dileyerek dua edenlerle birlikte kendini tut ve sabret. Dünya hayatının aldatıcı güzelliklerine bakıp gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan uzak kıldığımız, arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye teslim olma!” (Kehf, 28)

“Deki:

“gelin rabbinizin size haram kıldığı şeyleri aktarayım; O’na hiçbir varlığı ortak koşmayın, anne babaya iyi davranın,

sizin olduğunuz gibi onların da rızklarını bizim verdiğimiz çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin,

gizli veya açık çirkin işlere yaklaşmayın

ve Allah’ın haksız yere öldürülmesini haram kıldığı canları öldürmeyin. ”

Belki akıl edip gereğini yaparsınız diye Allah size bunları emretti.” (Enâm, 151)

“Ey inananlar! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları, şeytan işi pisliklerdir. Kurtuluşa ermek için bunlardan uzak durun. Şeytan, şarap ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve öfke sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?

Allah’a boyun eğin ve kötülüklerden uzak durun. Eğer emirlerimize yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen, sadece açıkça uyarmaktır.” (Maide, 90-92)

 “De ki: “Tanıklık bakımından en üstün varlık hangisidir?” De ki: İşte Allah, sizinle aramda tanıktır ve bu Kur’an, sizi ve ulaştığı insanları uyarmam için bana vahyedildi. Siz Allahtan başka tanrılar olduğuna gerçekten tanıklık edecek misiniz? Böyle bir şeye ben asla tanıklık etmem. Deki: “O, tek bir ilahtır ve ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım.” (Enâm, 19)

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed