The Prophet of Mercy Website

Muslim World League - Global Commission for Introducing the Messenger

GTranslate

Afrikaans Albanian Filipino Hindi Indonesian Japanese

Follow Us

Find The Prophet of Mercy Website on TwitterFind The Prophet of Mercy Website on FacebookFind The Prophet of Mercy Website on YouTubeThe Prophet of Mercy Website RSS feed

Selected Article For You

Latest image

Islamic Education research network launched at University of Warwick

Random image

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامغا ئەل بولۇپ كەلگەن ئەلچىلەر ئۆمەكلىرى (2)

ON DOKUZUNCU HADİS

Âişe radıyallahu anha’dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman etini parça parça ayırır, ardından da onları Hatice radıyallahu anha’nın arkadaşlarına gönderirdi.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, annemiz Âişe radıyallahu anha’nın, Peygamber sallal- lahu aleyhi ve sellem’in, ilk hanımı ve annemiz Hatice bt. Hu­ veylid radıyallahu anha’ya olan vefasını açıklayan hadisinin bir bölümüdür.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hanımı Hatice radıyalla- hu anha’ya, sadece o hayattayken ikramda bulunmuyordu.

Ona; onu sevenleri güzel bir şekilde överek, onları zi­ yaret ederek ve onlara hediyeler vererek ölümünden sonra da ikramını devam ettiriyordu.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip olduğu ve­ fanın mükemmelliği.

2­ Kişinin, ölümünden sonra sevdiği kişinin yakınlarını ziyareti vefadandır.

3­ Annemiz Âişe radıyallahu anha’nın ahlâkının kemâli: O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında Hatice’nin anılmasından dolayı kıskançlık duymasına rağmen, bu du­ rum onu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in onun için yaptıklarını aktarmaktan alıkoymadı. Allah, müminlerin tüm annelerinden razı olsun!

4­ Âişe radıyallahu anha’nın, sadece tavsiyeler ve teorik yönlendirmeler değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bu ahlâkını naklederken, yaşanmış bir olayı da anlatması.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ilk hanımı kimdi? * Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annemiz Hatice ra-

dıyallahu anha hayattayken kaç kadınla evlendi?