The Prophet of Mercy Website

Muslim World League - Global Commission for Introducing the Messenger

GTranslate

Afrikaans Albanian Filipino Hindi Indonesian Japanese

Follow Us

Find The Prophet of Mercy Website on TwitterFind The Prophet of Mercy Website on FacebookFind The Prophet of Mercy Website on YouTubeThe Prophet of Mercy Website RSS feed

Latest image

Islamic Education research network launched at University of Warwick

Random image

Fabrice, sympathisant du Bloc Identitaire, devant le juge pour des tags “F** l’Islam”

Attached images

siyerle ilgili kırk hadis
siyerle ilgili kırk hadis

Hidayete ulaştıran rahmet, eşsiz nimet, yarattıkları­ nın en hayırlısı, seçilmiş rasûl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i göndererek insanlığa ikramda bulunan Allah’a hamd olsun. O, bizim peygamberimiz ve önderimiz Muhammed b. Abdullah’tır. Allah’ın salât ve selâmı, O’na, onun ehl­i beytine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolu üzere gi­ denlere olsun.

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyet­ lerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmran, 164)

Salât ve selâm, peygamberlerin ve rasûllerin sonuncu­ suna, Allah’ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği ve bütün insanlığın önderinin üzerine olsun. Allah’ın salât ve selâmı, O’na, âline ve tüm ashabına olsun.

indir