ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Languages

درس دهم پایههای اساسی ساختار دولت

پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) داخل شهر مدینه منوره شدند. شهروندان مدینه منوره با آغوشی باز در حالیکه از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدند از پیک آسمان؛ رسول هدایت و رستگاری استقبال کردند. هر یک از اهل مدینه آرزو داشت پیامبر مهمان او باشد. شتر پیامبر جلوی هر خانهای میرسید صاحب خانه مهار شتر را میگرفت و با خواهش و تمنا از پیامبر میخواست تا در خانه او فرود آید، پیامبر از او تشکر کرده معذرت میخواست و میفرمود: شترم را رها کنید که از جانب خداوند مأمور است تا در جای معینی بنشیند.

درس نهم هجرت بسوی مدینه

کار و فعالیت دعوت اسلامی در مدینه بصورتی بسیار امیدوار کننده پیشرفت مینمود، و مدینه با جان و دل مشتاق دیدار پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) و به آغوش کشیدن دعوت او و پناه دادن به برادران مسلمان خود شده بود.

در مقابل؛ مکه به یک زندان و شکنجهگاه برای مؤمنان بدل شده بود، و شدت استبداد و خودخواهی و ظلم و ستم آن بحدی رسیده بود که برداشت و تحمل آن تقریبا بکلی امکان پذیر نبود.

پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) به پیروان خود دستور داد بصورت مخفی و بدون اینکه مشرکان مکه بو ببرند خود را از زیر شکنجهی مکه بیرون کشیده به مدینه هجرت کنند.

درس هشتم حفاظت خداوند متعال از پیامبرش

در طلاطم مکر و نیرنگ دشمنان قسم خورده، و نقشههای پلید آنها، یاران پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) بشدت مواظب آن حضرت بودند، تا مبادا از سوی دشمن مورد سوء قصد قرار گیرند. خداوند متعال این دلهره و ترس را از قلبهای مؤمنان پاک نموده، حفاظت از پیامبرش در برابر مکر و حیلههای انسانها را بر عهده گرفت. خداوند متعال میفرمایند:

[المائدة: 67].

درس پنجم آغاز انتشار اسلام

بعد از اینکه اهل طائف با پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) برخوردی ناروا داشتند و او را به باد مسخره گرفته با سنگ و دشنام و ناسزا از خود راندند پیامبر بار دگر به مکه بازگشت، و در زیر حمایت مطعم بن عدی وارد شهر شد.

درس چهارم بر انگیخته شدن پیامبر (صلى الله عليه وسلم) و دعوت خویشاوندان

حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم) در سن 40 سالگی که عمر کمال انسان است، به مقام والای نبوت برانگیخته شد. فرشتهی وحی در روز دوشنبه 17 رمضان برای اولین بار در غار حراء بر پیامبر نازل شد.

درس سوم ازدواج پیامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم)

پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) در سن 25 سالگی با خدیجه کبری که زنی 40 ساله بود ازدواج کرد.

خدیجه زنی سرمایهدار و تاجر بود، و پیامبر را که نزد او کار میکرد همراه با غلامش "میسره" برای تجارتی به سرزمین شام فرستاد. میسره در این سفر بشدت مجذوب اخلاق والا، و امانتداری و راستگویی و شخصیت ویژهی پیامبر خدا شد، و وقتی از سفر بازگشت هر آنچه در سفر از پیامبر دیده بود را برای سرورش خدیجه بازگو کرد. خدیجه پس از درک شخصیت حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم) به آنحضرت علاقمند شده، با ایشان ازدواج کرد.

درس دوم ولادت ـ کودکی ـ حفاظت الهی

درباره ولادت حضرت مصطفی؛ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) درستترین گزارش تاریخی این است که ایشان عام الفیل ـ سال حملهی ابرهه با فیلهایش به مکه ـ بدنیا آمدهاند([1]).

و از ایشان روایت شده است که فرمودند در روز دوشنبه بدنیا آمدهاند. اما در مورد تاریخ دقیق و روز و ماه تولد ایشان هیچ روایت تاریخی درستی در دست نیست. در برخی روایات آمده که ایشان در دوم ربیع الأول، و در برخی آمده که در هشتم ربیع الأول، و در برخی دوازدهم ربیع الأول، بدنیا آمدهاند([2]).

درس اول شجرهی مبارکه نسب آن حضرت (صلى الله عليه وسلم)

ایشان ابو القاسم: محمد فرزند عبدالله فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدمناف فرزند قصی فرزند کلاب فرزند مره فرزند کعب فرزند لؤی فرزند غالب فرزند فهر فرزند مالک فرزند النضر فرزند کنانه فرزند خزیمه فرزند مدرکه فرزند الیاس فرزند مضر پسر نزار پسر معدن پسر عدنان هستند.

تا اینجا مؤرخان و نسب شناسان در مورد پدران آن حضرت (صلى الله عليه وسلم) اتفاق نظر دارند.

البته روی این که عدنان از نوادگان حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم (صلى الله عليه وسلم) میباشد نیز همهی تاریخ نویسان متفق هستند.

نامهای مبارک آن حضرت (صلى الله عليه وسلم)