El profeta de la misericordia Site

Liga del Mundo Islámico - Organismo Mundial para la Presentación del Mensajero

síganos

Find El profeta de la misericordia Site on TwitterFind El profeta de la misericordia Site on FacebookFind El profeta de la misericordia Site on YouTubeEl profeta de la misericordia Site RSS feed

Última imagen

Islamic Education research network launched at University of Warwick

dichos del Profeta

Mensaje del Profeta

  • Narró Ibn 'Omar (que Allah esté complacido con él) que el Mensajero de Alá (la paz sea con él) puso su mano sobre mi hombro y me dijo: “Se en esta vida como si fueras un extranjero o un viajero”. Ibn 'Omar (que Allah esté complacido con él) solía decir: “Si alcanzas la noche, no esperes llegar a la mañana siguiente. Y si alcanzas la mañana no esperes que llegar hasta la noche. Toma de tu salud para tu enfermedad y de tu vida para tu muerte”. (Transmitido por Bujari)

Imagen aleatoria

دوره للتعريف بنبى الرحمه فى النمسا

ON DOKUZUNCU HADİS

Âişe radıyallahu anha’dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyun kestiği zaman etini parça parça ayırır, ardından da onları Hatice radıyallahu anha’nın arkadaşlarına gönderirdi.” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, annemiz Âişe radıyallahu anha’nın, Peygamber sallal- lahu aleyhi ve sellem’in, ilk hanımı ve annemiz Hatice bt. Hu­ veylid radıyallahu anha’ya olan vefasını açıklayan hadisinin bir bölümüdür.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hanımı Hatice radıyalla- hu anha’ya, sadece o hayattayken ikramda bulunmuyordu.

Ona; onu sevenleri güzel bir şekilde överek, onları zi­ yaret ederek ve onlara hediyeler vererek ölümünden sonra da ikramını devam ettiriyordu.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sahip olduğu ve­ fanın mükemmelliği.

2­ Kişinin, ölümünden sonra sevdiği kişinin yakınlarını ziyareti vefadandır.

3­ Annemiz Âişe radıyallahu anha’nın ahlâkının kemâli: O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında Hatice’nin anılmasından dolayı kıskançlık duymasına rağmen, bu du­ rum onu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in onun için yaptıklarını aktarmaktan alıkoymadı. Allah, müminlerin tüm annelerinden razı olsun!

4­ Âişe radıyallahu anha’nın, sadece tavsiyeler ve teorik yönlendirmeler değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in bu ahlâkını naklederken, yaşanmış bir olayı da anlatması.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ilk hanımı kimdi? * Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annemiz Hatice ra-

dıyallahu anha hayattayken kaç kadınla evlendi?