El profeta de la misericordia Site

Liga del Mundo Islámico - Organismo Mundial para la Presentación del Mensajero

síganos

Find El profeta de la misericordia Site on TwitterFind El profeta de la misericordia Site on FacebookFind El profeta de la misericordia Site on YouTubeEl profeta de la misericordia Site RSS feed

Última imagen

Islamic Education research network launched at University of Warwick

seleccionado para usted

dichos del Profeta

Mensaje del Profeta

  • Relató la madre de los creyentes ‘Aishah (que Allah esté complacido con él) que el Mensajero de Alá (la paz sea con él) dijo: “Quien innove en esté nuestro asunto (nuestra religión), algo ajeno al mismo, será rechazado (su obra)”. En la narración de Muslim: “Quien realice una obra, la cual no le hayamos ordenado, le será rechazada”. (Transmitido por Bujari y Muslim)

Imagen aleatoria

 信士的职责

Attached images

siyerle ilgili kırk hadis
siyerle ilgili kırk hadis

Hidayete ulaştıran rahmet, eşsiz nimet, yarattıkları­ nın en hayırlısı, seçilmiş rasûl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i göndererek insanlığa ikramda bulunan Allah’a hamd olsun. O, bizim peygamberimiz ve önderimiz Muhammed b. Abdullah’tır. Allah’ın salât ve selâmı, O’na, onun ehl­i beytine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolu üzere gi­ denlere olsun.

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyet­ lerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmran, 164)

Salât ve selâm, peygamberlerin ve rasûllerin sonuncu­ suna, Allah’ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği ve bütün insanlığın önderinin üzerine olsun. Allah’ın salât ve selâmı, O’na, âline ve tüm ashabına olsun.

indir