El profeta de la misericordia Site

Liga del Mundo Islámico - Organismo Mundial para la Presentación del Mensajero

síganos

Find El profeta de la misericordia Site on TwitterFind El profeta de la misericordia Site on FacebookFind El profeta de la misericordia Site on YouTubeEl profeta de la misericordia Site RSS feed

Última imagen

Islamic Education research network launched at University of Warwick

dichos del Profeta

Mensaje del Profeta

  • Relató Abu Al-'Abbas, Sahl Ibn Sa'd As-Sa'idi (que Allah esté complacido con él) que un hombre llegó donde el Profeta (la paz sea con él) y dijo: “¡Mensajero de Alá!, indícame un hecho que si lo hiciese me amaría Alá y me amaría la gente”. Dijo: “No desees (e.d. desapega de tu corazón el amor a) la vida mundanal y Alá te amará, y no desees (e.d. desapega de tu corazón el amor hacia) lo que la gente posee, y la gente te amará”. (Transmitido por Ibn Mayah y otros con cadena de transmisión Hasan (aceptable))

     

Imagen aleatoria

伊斯兰的普及性

Attached images

Rahmet Peygamberi
Rahmet Peygamberi

Hamd, sadece Allah’adır. Salât ve selam, kendisinden sonra pey- gamber gelmeyecek olanadır.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve selem), meçhul ya da marjinal bir kişilik değildir. Nitekim günümüzde takipçilerinin sayısı bir buçuk milyarı aşmaktadır. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve selem)’e bağlı olan ve inananların bulunmadığı küçük ya da büyük herhangi bir belde görmek neredeyse imkânsız gibidir. Dünya başkentlerinin hiçbiri Müslümanların namaz kıldıkları mescidlerden hali/uzak olmamıştır.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve selem)’i pek çok insan anlatmakta; ona tâbi olan ve ina- nanlar ondan söz etmekte, ancak Peygamber (sallallahu aleyhi ve selem)’e aynı noktadan bakmamaktadırlar. Bir kısım insanlar ona ve konumuna karşı çıkıp oldukça sert ve kaba davranırken bir kısmı da aşırıya kaçarak hayatını efsanelerle doldurmaktadır. Diğer bir kısmı ise O’nu doğru, dengeli ve objektif bir biçimde anlatmaktadır.

Müslüman olmayanlar da onu anlatırken çeşitli gruplara ayrılmak- tadır: İnsa ı ve objektif olanlar, önyargılı ve hoşgörüsüz olanlar ve ismini bile bilmeyenler...

Muhammed (sallallahu aleyhi ve selem)’in sahip olduğu engin şöhrete rağmen hâlâ hayatı- nın birçok sayfası, bırakın inanmayanları mü’minlere bile kapalıdır.

Söz konusu bu kapalılık, pek çok insanın Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve selem)’in kişiliğiy- le ilgili eksik, belki de tahrif edilmiş bir portre oluşturmasına yol aç- maktadır. Onlardan bazıları da bu portreyi, Peygamber (sallallahu aleyhi ve selem)’in hayatının bir veya iki olayına indirgemektedir. Üstelik bu portrenin oluşturulma-

(sallallahu aleyhi ve selem) Rahmet Peygamberi Muhammed  8 sında dayandıkları rivayetler sahih olmayabilmekte ya da bağlamından

koparılmış olabilmektedir.

indir pdf